Eenzaam is niet altijd alleen

Voorkom eenzaamheid

Eenzaamheid
Getty Images

Eenzaamheid komt op alle leeftijden voor. Bij uw zus, of bij een collega. Het komt voor bij mannen én vrouwen. En het kan uw gezondheid flink beïnvloeden.

Eenzaamheid is een gevoel van leegte. U voelt je niet verbonden met de wereld en andere mensen om u heen. Misschien heeft u wel voldoende menselijke contacten, maar houdt u dat lege gevoel. Het lukt u niet om uw leven op een prettige manier in te richten.

Nieuwe situatie

Eenzaamheid is meestal een gevolg van veranderingen in het levenspatroon. Dit kan allerlei oorzaken hebben. U bent bijvoorbeeld verhuisd, hebt een kind gekregen of een sterfgeval meegemaakt. Door zo'n verandering worden ook uw relaties met anderen anders.

Daarnaast zijn er persoonlijke factoren die meespelen. De één legt nu eenmaal gemakkelijker contact dan de ander. Daarbij speelt ook uw woon- en leefsituatie een rol. Als de mensen die u lief zijn ver weg wonen, of als er onvoldoende voorzieningen in de buurt zijn, ligt eenzaamheid op de loer.

Eenzaamheid komt onder mensen van alle leeftijden voor. Onderzoek geeft aan, dat grofweg één op de vier Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt. Veel mensen tussen de dertig en vijfenveertig jaar blijken last te hebben van eenzaamheid. De kans op eenzaamheid neemt toe als u ouder wordt.

Depressiegevaar

Mensen die erg eenzaam zijn kunnen een depressie ontwikkelen. Dit is een sombere gemoedstoestand die lange tijd aanhoudt. U heeft dan nergens zin in en u beleeft weinig plezier aan activiteiten die u eerder wel leuk vond.

Sommige mensen grijpen naar drank, drugs of medicijnen. Door de neerslachtigheid neemt uw weerstand af, waardoor ziektes minder snel genezen. Daarnaast kunt u last krijgen van hoofdpijn, slapeloosheid en andere kwalen.

Om eenzaamheid te voorkomen, kunt u het beste proberen contacten die belangrijk voor u zijn te onderhouden. Denk daarbij niet alleen aan uw familie, maar ook aan collega's of mensen die u kent van een hobby of sport. Als andere contacten wegvallen - tijdelijk of langdurig - kent u op die manier altijd mensen op wie je terug kunt vallen.

Hulp

Er zijn verschillende cursussen die nuttig zijn bij eenzaamheid of rouwverwerking. Als u even gaan raad weet met uzelf, kunt u bellen naar de SOS telefonische hulpdienst (0900-0767). Ook kunt u op internet terecht. Voor senioren bestaan er instanties die huisbezoeken en ontmoetingen met leeftijdgenoten organiseren.

Wanneer u kampt met depressieve gevoelens, kunt u bij uw huisarts terecht. Deze kan u zonodig doorsturen naar een psycholoog.

Auteur 
  • Redactie