Bezwaar erfgenaam tegen de WOZ-waarde kan niet via de erfbelasting

Onlangs schreef u op deze site dat je als erfgenaam ook bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde. Ik heb dit gedaan door bezwaar te maken tegen de aanslag erfbelasting waarin volgens mij dus een te hoge WOZ-waarde werd gehanteerd. De Belastingdienst is echter niet op mijn bezwaar ingegaan en heeft mijn beroep ongegrond verklaard. Hoe kan dit?

Zoals ik eerder schreef, is de hoogte van de erfbelasting onder meer afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning; tenminste wanneer zich een of meer woningen in de nalatenschap bevinden. De WOZ-waarde is voor u als erfgenaam dus inderdaad van belang. En u kunt het inderdaad niet eens zijn met de WOZ-waarde en bezwaar maken. Echter, de weg die u heeft bewandeld is niet de juiste. In een procedure over de heffing van de erfbelasting kan namelijk niet worden opgekomen tegen de WOZ-waarde; oftewel, een onherroepelijk vastgestelde WOZ-waarde valt op deze manier niet te verlagen.

In een recente zaak heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden dit bevestigd: “Tegen de vaststelling van de WOZ-waarde staan rechtsmiddelen open; ook voor erfgenamen. Belastingplichtigen kunnen een aparte beroepsprocedure beginnen tegen de WOZ-beschikking”. Als u als belastingplichtige in die procedure gelijk krijgt, zal dit ook de hoogte van de aanslag erfbelasting beïnvloeden. Nieuwsgierig naar de uitspaak? Lees >>

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.