Als erfgenaam bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Getty Images

Ik ben erfgenaam van een nalatenschap met een woning er in. Voor de erfbelasting hebben we te maken met de WOZ-waarde van deze woning. Ik vind deze echter veel te hoog. De beschikking is echter al lang geleden afgegeven en de bezwaartermijn is dus verstreken. Kan ik nu toch nog iets doen om deze WOZ-waarde naar beneden te krijgen?

Als erfgenaam krijgt u te maken met erfbelasting. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde is voor u als erfgenaam dus inderdaad van belang. U hoeft daarom niet te wachten tot er een nieuwe WOZ-beschikking wordt afgegeven. Als nieuwe eigenaar/nieuwe belanghebbende kunt u namelijk een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen. Hier is geen termijn aan verbonden. Deze beschikking heeft een nieuwe dagtekening en u moet dan binnen zes weken bezwaar aantekenen. 

Let er wel op dat de gemeente die het bezwaarschrift behandelt, controleert  of het bezwaarschrift door de juiste persoon is ingediend. Om dit aan te kunnen tonen heeft u eigenlijk altijd een verklaring van erfrecht nodig. Als het bezwaarschrift niet door de juiste persoon is ingediend, kan het bezwaar niet ontvankelijk worden verklaard. Het bezwaar wordt dan niet verder beoordeeld.   

N.B. Als het aanslagbiljet op naam van de erven staat, moeten ook de erfgenamen gezamenlijk bezwaar aantekenen tegen de WOZ-beschiking. 

N.B. Ook als individuele erfgenaam (bijvoorbeeld een kind dat een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder krijgt) is het mogelijk om als medebelanghebbende een nieuwe beschikking aan te vragen. De beschikking staat dan op zijn/haar naam en deze erfgenaam kan dan zelf binnen zes weken bezwaar aantekenen. 

Mr. Nicole Goud
Nicole Goud
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.
Auteur 
  • Mr. Nicole Goud