Geldkwesties april 2017

Kunnen we een huis kopen voor onze dochter? Kan ik een te grote schenking terugvragen? Heeft werken gevolgen voor mijn AOW?Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de geldkwesties van deze maand.

Kunnen we een huis kopen voor dochter?

Onze dochter kan moeilijk een huurwoning vinden en voor een koopwoning is haar inkomen niet voldoende. Wij hebben flinke overwaarde op ons huis en ook voldoende spaargeld. Wij willen daarom voor onze dochter een huis kopen. Wat zijn de fiscale gevolgen?

Per saldo zijn er niet zoveel fiscale gevolgen. Het geld dat u leent, valt in box 3, omdat het geen lening is voor de eigen woning. De rente is daardoor niet aftrekbaar. Het huis waar uw dochter in woont, valt ook in box 3. De huur die uw dochter gaat betalen, hoeft u niet op te geven. Zeker in het begin zullen de lening en de waarde van het huis even groot zijn. Of u de ontvangen huur kunt wegstrepen tegen de betaalde rente, hangt af van de huur die u met uw dochter afspreekt.

Kan ik een te grote schenking terugvragen?

Ik heb mijn twee kinderen tien jaar lang geld geschonken op papier. Over deze schenkingen betaal ik hun jaarlijks rente. Die verplichting begint te zwaar te drukken op mijn financiën. Kan ik die ­betalingen op een of andere manier verlagen?

Ja en nee. Met een schenking op papier schenkt u geld dat u meteen weer terugleent. U hebt dus geen ‘echt’ geld geschonken, maar een schuld bij uw kinderen opgebouwd. Daarover moet rente betaald worden. Die rentebetalingen kunt u niet verlagen, want de schenking ligt vast in een nota­riële akte. Uw kinderen kunnen de schuld deels kwijtschelden, maar dat heeft als nadeel dat u ­schenkbelasting bent verschuldigd. Een betere optie is dat uw kinderen u de betaalde rente geheel of gedeeltelijk terugschenken. De vrijstelling voor deze schenking is in 2017 €2129 per schenker.

Heeft werken gevolgen voor mijn AOW?

Ik ben gepensioneerd en ontvang AOW en een klein pensioentje. Ik overweeg om te gaan werken via een uitzendbureau. Heeft dat gevolgen voor mijn AOW-pensioen?

Nee. AOW is een basispensioen voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt. Of u daarnaast ook andere inkomsten hebt, zoals een tijdelijke baan, heeft geen enkele invloed op de hoogte van het AOW-pensioen. Mogelijk zijn er wel gevolgen als u een AOW-toeslag ontvangt voor uw jongere partner. Deze toeslag kan met maximaal 10 procent worden ­verlaagd als het gezamenlijk inkomen boven de grens van bijna €2700 bruto per maand komt, inclusief AOW.

Erft mijn zwager van mij?

Ik heb geen kinderen en mijn ouders zijn al overleden. Als ik kom te overlijden, zijn mijn zus en broers dus mijn erfgenamen. Mijn zus heeft helaas een slechte gezondheid. Met mijn zwager kan ik uitstekend opschieten. Mocht mijn zus eerder komen te overlijden dan ikzelf, erft mijn zwager dan van mij?

Nee. Uw zwager is geen erfgenaam. Mocht uw zus eerder overlijden, dan nemen haar kinderen haar plaats in. Uw zwager heeft geen plaatsvervullingsrecht. Hebben uw zus en zwager geen kinderen, dan wordt uw erfenis verdeeld onder uw broers. Als u wilt dat uw zwager toch van u erft, moet u een testament laten op­maken en hem daarin opnemen.

Is het vermogen van mijn vriend ook van mij?

Mijn vriend heeft enkele jaren geleden een huis voor zijn dochter gekocht. Dat huis is inmiddels flink in waarde gestegen. Mochten mijn vriend en ik uit elkaar gaan, heb ik dan recht op een deel van die waardestijging?

Nee, in principe niet. Bij een huwelijk is er een gemeenschap van goederen, tenzij u vooraf —anders hebt beslist. In die gemeenschap zijn alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk; dat geldt ook voor de waardestijging van een woning. Bij samenwonen is er nooit een gemeenschap van goederen. Beide partners hebben hun eigen inkomen en hun eigen vermogen. Uw vriend heeft het huis gekocht. Het is van hem en hij profiteert van de waarde­vermeerdering. Had u dat anders gewild, dan had u het huis samen moeten kopen.

Wat te doen met de lening van mijn broer?

Mijn moeder is onlangs ­overleden, mijn vader was al ­eerder overleden. Ik heb twee broers en een zus. Ik ben ­executeur. Mijn jongste broer heeft enkele jaren geleden geld geleend van mijn ouders om een huis te kopen. Die lening is nog niet afbetaald. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

De lening is een vordering van uw ouders op uw jongste broer en die vordering maakt deel uit van de nalatenschap. U kunt uw jongste broer de lening laten erven. De andere kinderen erven eenzelfde bedrag in geld of bezittingen. Uw broer is dan het geld aan zichzelf verschuldigd, wat betekent dat hij de lening heeft afgelost. Is dat niet mogelijk of wenselijk, dan kunnen de andere kinderen een deel van de lening erven. U en uw broer en zus krijgen dan een vordering op uw jongste broer, die rente betaalt en de lening aflost volgens de afspraken die hij met uw ouders heeft gemaakt.

Heb ik toch nog recht op garantie?

We hebben vorig jaar een vaat­wasser gekocht. Onlangs is deze kapotgegaan, net buiten de garantietermijn. Wat zijn onze rechten?

U hebt altijd recht op een deugdelijk product dat u een bepaalde tijd op een normale manier kunt gebruiken. Bij een vaatwasser mag u ervan uitgaan dat het apparaat bij normaal gebruik langer meegaat dan een jaar. Uw vaatwasser vertoont eerder mankementen. Het apparaat is ondeugdelijk en u hebt recht op gratis reparatie. Hiervoor moet u naar de verkoper. Let op: als de verkoper denkt dat de vaatwasser kapot is gegaan door onjuist gebruik, dan ligt de bewijslast bij u. U moet dan aantonen dat u de vaatwasser normaal heeft gebruikt.

Plustelefoon:0900-204 07 18

Abonnees van Plus Magazine kunnen bellen met vragen over:

  • AOW
  • Pensioen
  • Erfrecht
  • Belastingen
  • Wonen
  • Ziektekostenverzekeringen
  • Sociale uitkeringen
  • Consumentenbelangen en andere ­onderwerpen over geld en recht.

Hou uw abonneenummer bij de hand (zie adresetiket). Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur. T 0900-204 07 18 (€1 per gesprek)

Bron(nen):