Halfbroer heeft geld geleend; wat betekent dat voor de erfenis?

Mijn vader heeft de afgelopen jaren geld geleend van zijn zoon uit zijn tweede huwelijk. Als mijn vader komt te overlijden, wat zijn dan de gevolgen voor de erfenis?

Uw vader heeft een schuld bij uw halfbroer. Anders gezegd: uw halfbroer heeft een vordering op uw vader. Als uw vader komt te overlijden, maakt die schuld deel uit van de nalatenschap. Als de overige bezittingen van uw vader – zoals een eigen huis – minder waard zijn dan de schuld, dan moeten de erfgenamen met hun eigen geld de resterende schuld afbetalen. Wilt u dit risico niet lopen? Dan kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. Dat betekent dat u alleen erft als uw vaders bezittingen groter zijn dan zijn schulden.