Mag een papieren schenking nog?

Vorig jaar heb ik een brief van mijn notaris ontvangen waarin stond dat onze schenkingen op papier aan de kinderen niet meer mogelijk waren. Deze papieren schenkingen hadden we notarieel vastgelegd en daarbij hebben we afgesproken dat we dit een groot aantal jaar achter elkaar zouden doen. Op advies van de notaris hebben we de vervolgschenkingen toen herroepen. Nu las ik in de Plus dat dergelijke papieren schenkingen nog wel mogelijk zijn. Wat is er nu waar?

De zogenoemde papieren schenking waar u het over heeft, is kortweg een schenking van een bepaald bedrag, dat niet daadwerkelijk wordt betaald maar door de schenker schuldig wordt gebleven. Dit gebeurde (en gebeurt nog steeds) vaak in de situatie tussen ouders en kinderen, waarbij de ouders vooruitlopend op de erfenis alvast bedragen aan hun kinderen willen schenken onder andere om later erfbelasting te besparen. Zij kunnen meestal niet daadwerkelijk contanten schenken omdat hun geld bijvoorbeeld vast zit in hun huis. De ouders krijgen hierdoor een schuld in box 3 aan de kinderen, waardoor hun vermogen afneemt met het bedrag van de schenking.
Als bij een dergelijke schenking is opgenomen dat de vordering van de kinderen pas opeisbaar is bij overlijden van de ouders, moet deze overeenkomst notarieel vast worden gelegd.

Omdat aan een dergelijke notariële akte kosten (en tijd) zijn verbonden, is een aantal jaar geleden de klantvriendelijke oplossing bedacht om in één akte meerdere ‘papieren’ schenkingen (de zogenoemde repeterende schenkingen) aan dezelfde begiftigde op te nemen die voor de schenkbelasting in verschillende belastingjaren in aanmerking zouden kunnen worden genomen. Hierdoor zou er jaarlijks gebruik gemaakt kunnen worden van de schenkingsvrijstelling terwijl er maar een keer kosten aan verbonden zouden zijn. Ook zou men maar een keer langs de notaris hoeven te gaan. Deze optie is door de  Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor alle zekerheid in 2013 voorgelegd aan de belastingdienst. Naar aanleiding hiervan is duidelijk geworden dat de belastingdienst in dat geval het standpunt hanteert dat deze repeterende schenkingen in één keer belast zullen worden.

Door het optellen van deze schenkingen kwam men daardoor meestal boven de schenkingsvrijstelling uit. Aangezien dit niet de bedoeling was, zijn de meeste van deze vervolgschenkingen herroepen en worden ze op dit moment ook niet meer gebruikt.

Om antwoord te geven op uw vraag: Zowel uw notaris als Plus hebben het op dit punt aan het rechte eind. Anders gezegd, een papieren schenking is nog steeds mogelijk. Wel moet hiervoor jaarlijks een nieuwe akte worden opgemaakt.

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds kort is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer.