Tot wanneer zijn ouders aansprakelijk voor hun kinderen?

Een kind is met 18 jaar wettelijk volwassen. Nu hoorde ik dat ouders tot het 21e jaar financieel verantwoordelijk blijven. Moet ik dus betalen als m'n zoon iets stoms doet?

Een kind wordt met 18 jaar voor de wet volwassen; het kind kan dan alles zonder toestemming van de ouders doen. Denk aan het kopen van een huis, of afsluiten van een lening. 

U haalt in uw vraag twee zaken door elkaar, namelijk de aansprakelijkheid van ouders voor (het gedrag van) hun kinderen en de verplichting tot financiële bijstand voor hun levensonderhoud en studie. Als uw kind een raam bij de buren ingooit, bent u aansprakelijk zolang zoon of dochter nog geen 14 jaar oud is. Dat betekent dat u de kosten moet vergoeden. 

Voor kinderen van 14 of 15  geldt dat ook, tenzij de ouders de schade écht niet konden verhinderen. Ze moeten dan bewijzen dat hen geen blaam treft, wat in praktijk overigens vaak lastig blijkt. Pubers van 16 en 17 zijn zelf aansprakelijk, maar als de ouders nalatig zijn geweest,  kunnen ook zij worden aangesproken. Zodra een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt eindigt de aansprakelijkheid van de ouders. 

Iets anders is de financiële verantwoordelijkheid van ouders voor hun kroost. Deze stopt niet bij het 18de jaar. Artikel 395a boek 1 Burgerlijk Wetboek verplicht ook daarna te blijven bijdragen in de kosten van studie en levensonderhoud. Deze voortgezette onderhoudsplicht duurt tot het 21ste jaar en is opgenomen omdat veel kinderen met 18 jaar nog niet zijn uitgeleerd. Een hbo-opleiding of universitaire studie is niet goedkoop, duurt minimaal vier jaar, bovendien is de tijd die besteed kan worden aan bijbaantjes soms beperkt. 

20 Comments

Door Taris (niet gecontroleerd) op zo, 10-11-2019 - 16:59

Als je met je 20e trouwt blijf je ouders nog steeds financieel veranrwoordelijk

Door Roy (niet gecontroleerd) op za, 26-10-2019 - 05:00

Voor alle schulden aangegaan voor haar 18de verjaardag bent u verantwoordelijk, tenzij u aan kan tonen dat u deze schulden niet kon voorkomen. Echter is uw situatie te complex om er een zinnig antwoord op te geven.. ga naar een familierecht advocaat in uw omgeving!

Door Roy (niet gecontroleerd) op za, 26-10-2019 - 04:52

Na het bereiken van het 21e levensjaar vervalt de verplichting van ouders om bij te dragen in het levensonderhoud van hun kinderen. Daarop zijn twee uitzonderingen.

Ten eerste moeten ouders, die daartoe financieel in staat zijn, hun meerderjarige kinderen ook na hun 21e gedurende een redelijke tijd financieel in staat stellen om hun studie af te maken. Wanneer de ouders nadrukkelijk hebben toegezegd om bij te dragen in de studiekosten, kan hun meerderjarige kind zelfs eisen om die verplichting na te komen.

Ten tweede zijn ouders verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van hun meerderjarige kinderen als die 'behoeftig' zijn. Bijvoorbeeld als ze een ernstige handicap hebben. (Het omgekeerde geldt trouwens ook. Kinderen zijn verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van ouders of schoonouders als die zelf behoeftig zijn). Vanwege de huidige sociale wetgeving zal er van 'behoeftigheid' echter bijna nooit sprake zijn.

Door Leonie (niet gecontroleerd) op do, 4-7-2019 - 19:01

Mijn zoon studeert niet meer en woont in een beschermde woongroep, als hij problemen veroorzaakt met de auto, door onverzekerd te rijden bv zijn wij daar verantwoordelijk voor

Door Jolanda (niet gecontroleerd) op di, 2-7-2019 - 17:05

Ik ben gescheiden , zoon wordt eind november 21 . Vader betaald 107 euro kinderalimentatie maar ik betaal nu al 4 jaar kosten / vasten lasten voor mijn zoon . Tot voor kort kreeg mijn zoon een bijstandsuitkering maar is sinds kort gestopt omdat mijn zoon in een zorginstelling woont en ook geen uitkering meer krijgt omdat hij in een andere gemeente woont . Vader wil financieel verder buiten de alimentatieplicht niks meer betalen . Ik heb zelf ook bijstandsuitkering maar kan de kosten tot 21ste verjaardag van zoon niet meer betalen hoe kan ik vader hiervoor aansprakelijk stellen . Help een moedeloze moeder die zelf financieel de put in raakt

Door Titia Elzinga (niet gecontroleerd) op zo, 23-6-2019 - 22:43

Onze zoon is bijna 29 jaar, en studeert nog aan de Universiteit. Nu krijgt hij ineens geen reiskostenvergoeding als een ov jaarkaart. Hij heeft wel studie financiering, maar dit bouwt een enorme schuld op.. kan hij een uitkering krijgen om zo zijn schulden af te lossen? Hij heeft verder geen inkomen. Hij woont nog wel gewoon thuis.
Graag hoor ik van u.
Mvg. Mw. Elzinga

Door Melanie (niet gecontroleerd) op do, 23-5-2019 - 15:38

Ik wel dat je bel dan kan il uitleggen bedankt

Door Hillaert Alain (niet gecontroleerd) op zo, 9-12-2018 - 09:28

Mijn dochter is 26 jaar en studeert nog, mijn vraag is : ben ik nog verplicht om mijn verdienstonderlagen nog door te geven en eventueel nog betalen voor haar onderhoud ?
Danke voor uw proffesioneel antwoord

Door Thea Jonkers-Martens (niet gecontroleerd) op do, 18-10-2018 - 15:28

Maar wat als een meisje wegloopt van huis niet naar huis wil en zwanger wordt en met 19 een werkende moeder is met een kind
Zijn de ouders dan na een afwezig heid van 4 jaar nog steeds aansprakelijk als ze terug valt in de bijstand

Door Rita hoog (niet gecontroleerd) op vr, 12-10-2018 - 14:33

Wat als het kind 18 is . Maar geen baan of school heeft ben je dan nog verplicht onderhoudsgeld te betalen tot de 21 ?