Vraag op tijd huurverlaging aan

Huurders kunnen recht hebben op eenmalige huurverlaging. Als hun woningcorporatie nog geen voorstel tot verlaging heeft gedaan, moeten ze snel contact met de corporatie opnemen. Komt er geen verlaging, dan kunnen deze huurders tot 12 mei naar de Huurcommissie stappen.

Dit meldt de woonbond. De eenmalige huurverlaging geldt voor huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur. Huurders die al in 2019 een laag inkomen hadden, hoefden zelf geen aanvraag voor verlaging te doen. Hun corporatie had uiterlijk eind maart een voorstel tot huurverlaging moeten sturen. Als die nog niet binnen is, is het nu tijd om aan de bel te trekken.

Huurders die na 2019 een inkomensdaling hebben meegemaakt, kunnen ook recht hebben op huurverlaging. Ze hebben tot 30 december de tijd een aanvraag tot huurverlaging doen.

Inkomensgrenzen
Eenmalige huurverlaging is mogelijk als de kale huur hoger is dat 633,25 euro voor een- of tweepersoonshuishoudens. Voor grotere huishoudens ligt de grens op 678,66 euro. De inkomensgrens ligt voor een alleenstaande AOW'er op 23.650 per jaar. Voor twee of meer personen, waarvan een AOW ontvangt, is de grens 32.075 euro. De inkomensgrens voor huishoudens zonder AOW ligt iets hoger. De belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019.