Creditcard beperkt op AOW-leeftijd

Een bank mag de gespreid betalen faciliteit van een creditcard beëindigen als de kaarthouder de AOW-leeftijd bereikt. Door de pensionering daalt het inkomen en zelfs als de kaarthouder blijft werken, dan is dat inkomen niet bestendig. De bank hoeft er dan geen rekening mee te houden.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Een klant van ING Bank heeft een creditcard met een kredietlimiet van 7500 euro en een gespreid betalen faciliteit. De kaarthouder heeft een eigen bedrijf en hij zal in 2022 de AOW-leeftijd bereiken. In januari 2021 vraagt de bank om gegevens voor een tussentijdse check voor de creditcard. Een paar maanden later stuurt de bank de kaarthouder een brief dat de limiet van zijn creditcard niet meer past bij zijn financiële situatie.

De man is het niet met die beslissing eens. Hij is ondernemer en bepaalt wanneer hij met pensioen gaat. Hij is van plan door te werken totdat zijn partner in 2032 de AOW-leeftijd bereikt. Hij vindt dat de bank rekening moet houden met het inkomen dat hij na zijn AOW-leeftijd verdient. Hij wil dat zijn gespreid betalen faciliteit en zijn kredietlimiet in stand blijven. De bank weigert dat en de man stapt naar het Kifid.

Overkreditering

De Geschillencommissie stelt de bank in het gelijk. De creditcard met gespreid betalen faciliteit kan als een doorlopende lening worden gezien. De bank moet zorgen dat klanten niet te veel lenen en de bank heeft daarbij om het eigen beleid te bepalen. Het is niet onredelijk dat de bank tussentijds een check uitvoert.

Ook hoeft de bank geen rekening te houden met het inkomen na de AOW-leeftijd. Je kunt niet van de bank verlangen dat ze regelmatig gaat controleren of de kaarthouder nog steeds aan het werk is. De bank mag aannemen dat het inkomen niet bestendig is en hoeft er daarom geen rekening mee te houden. De bank mag de gespreid betalen faciliteit dus beëindigen.

Bron(nen):