Dit zegt het regeerakkoord over de AOW

Getty Images

Na negen maanden onderhandelen ligt er nu een regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Er wordt de komende jaren veel extra geld vrijgemaakt voor onder meer wonen en verduurzaming. Maar wat zegt het regeerakkoord over de AOW?

In het 50 pagina's tellende regeerakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' komt het woord AOW twee keer voor: één keer in verband met het minimumloon én een keer in verband meteen AOW-gat voor Surinamers.  

Koppeling minimumloon losgelaten

Tot nu toe is de AOW gekoppeld aan het wettelijk minimumloon en die koppeling biedt enige garantie dat de AOW ieder jaar iets stijgt om zo de koopkracht te behouden. Mede dankzij deze koppeling, stijgt de AOW ook in 2022 met zo'n 13 tot 25 euro per maand.

In het regeerakkoord staat dat de minimumlonen stapsgewijs met 7,5 procent zullen gaan stijgen, waarschijnlijk vanaf 2024. Dat lijkt goed nieuws, maar in dezelfde zin sluit de aanstaande regering AOW'ers uit. In plaats van de koppeling met hdet minimumloon komt er een tegemoetkoming via een 'hogere ouderenkorting'. Dat is belastingvoordeel. Hoe die tegemoetkoming er verder uit komt te zien is niet uitgewerkt.

Ouderenbond ANBO wijst erop dat juist ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen niet veel zullen hebben aan zo'n belastingvoordeel en wat het betekent voor andere groepen is niet duidelijk. Verder stelt ANBO dat juist ouderen al jaren koopkracht inleveren doordat pensioenen niet meestijgen met de inflatie.

Om dat te compenseren lag er voor 2022 al een voorstel in de Eerste Kamer om de AOW met enkele honderden euro's te verhogen, maar dat voorstel is niet aangenomen. Ouderenbond ANBO mist in het huidige regeerakkoord een visie op de koopkrachtontwikkeling voor ouderen in de komende jaren.

Onvolledige AOW Surinamers

Veel Surinamers kampen al lang met een AOW-gat omdat ze in Suriname geen volledige AOW op konden bouwen. Eenmaal in Nederland zien ze zichzelf na jaren geconfronteerd met een onvolledige AOW. Er ligt een advies om deze groep tegemoet te komen en de aanstaande regering volgt dat advies.

Auteur 
  • Erik Bogaards