Drempel ziektekosten

Het is lastig om met uw ziektekosten boven de 11,5 procent drempel te komen. Is hier iets aan te doen?

Het lukt bijna nooit om met de ziektekosten boven de niet-aftrekbare drempel van 11,5 procent uit te komen. Is daar niets aan te doen?

Niet over 2007, maar bij uw aangifte over 2008 wel. De drempel gaat namelijk drastisch omlaag: naar 1,65 procent van het zogenoemde drempelinkomen. Daar staat tegenover dat een aantal aftrekposten wordt geschrapt, zoals de standaardpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Het verlagen van de drempel leidt ertoe dat chronisch zieken, gehandicapten, arbeidsongeschikten en ouderen veel eerder in aanmerking komen voor ziektekostenaftrek. De vaste aftrek voor deze groep is namelijk €825. Wie van de genoemde groepen een inkomen heeft dat lager is dan €50.000 haalt dus de drempel en kan de aftrekpost opvoeren (1,65 procent van €50.000 is immers €825).

En dit fiscale voordeel was precies de bedoeling van deze wetswijziging. Ook mensen die een hoog eigen risico hebben of veel niet-vergoede ziektekosten, komen veel sneller in aanmerking voor aftrek.

Meer vragen over geld en recht? U vindt ze in de rubriek 'Vraag en antwoord'.

 

Bron(nen):
  • Plus Magazine