Financieel voor moeder zorgen

Mijn moeder kan steeds minder goed zelf de financien doen. Ik help haar daar nu bij, maar wat als ze het helemaal niet meer zelf kan?

U heeft samen een een aantal keuzemogelijkheden. Moeder kan u machtigen om namens haar betalingen te doen en geld op te nemen van haar rekening. Dat werkt goed zolang moeder niet verhuist of er andere financiële zaken zoals aangifte inkomstenbelasting of de ontvangst van een erfenis hoeft aan de orde zijn.

Financiële huishouding

De volgende stap is dat moeder bij de notaris laat vastleggen dat een of meerdere kinderen namens haar de financiële huishouding mogen doen, het huis eventueel mogen verkopen voor haar of de aangifte inkomstenbelasting namens haar mogen verzorgen of schenkingen te doen. Dat laatste kan belangrijk zijn bij het voorkomen van de eigen bijdrage AWBZ-zorg. Moeder moet bij het opstellen van de notariële volmacht handelingsbekwaam zijn en blijft dat ook.

Heeft moeder geen notariële volmacht laten opstellen en/of is ze niet meer handelingsbekwaam, dan kan de familie bij de kantonrechter bewindvoering aanvragen. U mag dan de financiële huishouding van moeder beheren en uitvoeren. Wel bent u jaarlijks verantwoording verschuldigd aan de kantonrechter en wenst u het huis van moeder te verkopen of een schenking te doen, dan is toestemming van de kantonrechter vereist.

Machtiging

Gemachtigd zijn over de rekening van moeder heeft de minste voeten in de aarde. De meeste vrijheid hebt u met een notariële volmacht, de beste controle hebt u als bewindvoerder. Wat het beste bij u en de gezinssituatie past kunt u samen met moeder en de andere kinderen doornemen.

Bron(nen):

2 Comments

Door Jantsje (niet gecontroleerd) op ma, 27-6-2016 - 10:28

Hoeft geen notaris aan te pas te komen, als er geen vermogen is. Mijn zus en ik hebben het geregeld met mijn moeder dat ik de financiën regelde toen ze nog thuis woonde. We hadden zo`n idee dat moeder het niet meer kon overzien, aangezien ze geregeld ons om geld vroeg, als ze weer ergens in een supermarkt door een te laag saldo niet meer kon pinnen. Ze was toen nog aardig bij de pinken ( tenminste zo konden we het bij de bank nog presenteren) Moeder en ik hebben formulieren getekend dat ik voortaan de financiën zou regelen en gelijk telebankieren aangevraagd. Nou, toen schrokken mijn zus en ik wel erg, wat haar uitgaven waren! Paar maanden daarop is ze opgenomen in een verpleegtehuis op een gesloten afdeling en werd ik automatisch haar wettelijk vertegenwoordiger. Na haar dood was er zeer weinig saldo en na één jaar, samen met mijn zus naar de bank geweest om de bankrekening te sluiten. Gaf geen problemen, ook niet met de belastingdienst.

Door j v,t Westende (niet gecontroleerd) op zo, 10-8-2014 - 12:25

Kan het ook samen met zoon met een en/of rekening?