Haal gratis € 18.000 uit uw BV

Getty Images

Als uw BV voor 1 oktober 2012 is opgericht, is het vaak mogelijk een grote som geld belastingvrij uit uw BV te halen. Als u destijds geld leende om de BV op te richten, kan uw belastingvoordeel nog groter worden. Met name eigenaren van een stamrecht BV en ZZPers met een eigen BV kunnen hiervan profiteren. Maar let op, er zijn ook gevaren.

Als u vóór 1 oktober 2012 een BV oprichtte, was u verplicht om (tenminste) € 18.000 als startkapitaal in te brengen.  Vanaf 1 oktober 2012 is die verplichting vervallen; de nominale waarde van de aandelen moet vanaf die datum tenminste € 0,01 zijn.

Oude vennootschappen

Als uw BV is opgericht vóór 1 oktober 2012, kunt u zeer waarschijnlijk profiteren van de nieuwe regelgeving. U kunt dit voordeel behalen door de nominale waarde van de aandelen te verlagen door middel van een statutenwijziging (we spreken in dat geval van ‘afstempelen’). Hoe gaat dit in zijn werk? Stel, u bent eigenaar van 1.800 aandelen die elk een nominale waarde van € 10 hebben. Nadat een (bijvoorkeur gespecialiseerde) notaris heeft geconstateerd dat u aan de wettelijke voorwaarden voldoet, wordt via een statutenwijziging de nominale waarde van de aandelen verlaagd.

Afhankelijk van de situatie waarin uw BV verkeert, kan in de nieuwe statuten zelfs worden bepaald dat de nominale waarde van de aandelen € 0,01 is. Na de statutenwijziging heeft uw BV dan een aandelenkapitaal van  € 18 (1.800 x € 0,01). Het verschil tussen € 18.000 en € 18 (€ 17.982) mag u uit de BV halen. Belastingvrij!

€ 18.000 geleend van uw BV?

Het financiële voordeel kan soms nog hoger uitvallen. Stel dat u destijds leende om het startkapitaal van de BV te betalen. En stel dat u vervolgens die  € 18.000 van uw BV terugleende om de oorspronkelijke schuld in te lossen (we spreken in een dergelijk geval ook wel van een ‘kasrondje’). Uw voordeel kan dan nóg groter worden. Over de schuld aan uw BV moet u namelijk een zakelijke rente betalen en die rente is niet aftrekbaar. De schuld die u heeft aan uw BV dient u aan te geven in box 3. De BV geeft in haar aangifte vennootschapsbelasting de ontvangen rente aan als winst.

Ook in dit geval kunt u profiteren van de nieuwe regelgeving: u kunt op een goedkope manier uw schuld aan de BV aflossen en hoeft daardoor ook geen (niet aftrekbare) rente meer te betalen. Mooi toch?

Pas op!

U mag alleen tot afstempelen overgaan als de vermogenspositie van uw BV dat toelaat. Zo moet uw BV ook na de uitkering in staat zijn om haar opeisbare schulden te voldoen. Ook  uw eventuele opgebouwde pensioenaanspraken mogen door het afstempelen geen gevaar lopen.

Handelt u in strijd met de regels, dan zijn de sancties niet mals. Laat u daarom goed adviseren door een gespecialiseerde notaris.

Mr. A.R. Autar notaris bij Kooijman Lambert Notarissen te Rotterdam en doceert aan diverse opleidingsinstituten.
Mr. L.A. Plomp is kandidaat-notaris bij Kooijman Lambert Notarissen.
U kunt notaris Autar twitteren via @anielautar

Auteur