Hoe regel ik een schenking op papier?

Vraag en antwoord

Getty Images

Heeft u veel vermogen dat 'vast' zit? Bijvoorbeeld in uw huis of beleggingen? Ook dat kunt u schenken aan anderen.

Wist u dat u kunt schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt? Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als u gebruik wilt maken van tijdelijke verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro. U kunt dit doen met een zogeheten schenking op papier. Deze vorm is vooral handig als u geen contant geld heeft dat u kunt overmaken, maar bijvoorbeeld wel een eigen woning. Het geld lijkt dan 'vast' te zitten, maar u kunt het vermogen toch -deels- overdragen.

Voor een schenking op papier moet u naar de notaris en daar legt u vast dat u aan een ander een bedrag verschuldigd bent. U legt ook vast dat het geld niet wordt overgemaakt, maar onder duidelijke voorwaarden bij de schenker blijft. De begunstigde kan het geld pas opeisen als de schenker overlijdt, of in een andere door u in te vullen situatie. Daarnaast kunt u extra situaties opnemen waardoor de begunstigde het geld kan opeisen, maar het meest gebruikelijk is bij overlijden. Ook kunt u bepalen 6 procent rente over de schuld te betalen. Als u dat doet, mag u het geschonken vermogen namelijk in mindering brengen. Zo verlaagt u de erfbelasting die de kinderen later eventueel moeten betalen.

Let op: de 180
Dagenregeling
Als u binnen 180 dagen na de schenking op papier overlijdt, wordt het geschonken vermogen niet gezien als een schenking, maar onderdeel van de erfenis. In dat geval moet er dus ook erfbelasting over worden betaald.

Auteur 
  • Erik Bogaards