Hoe regel ik een schenking op papier?

Vraag en antwoord

Heeft u veel vermogen dat 'vast' zit? Bijvoorbeeld in uw huis of beleggingen? Ook dat kunt u schenken aan anderen.
Jaar van uitgave:
2014

Wist u dat u kunt schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt? Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als u gebruik wilt maken van tijdelijke verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro. U kunt dit doen met een zogeheten schenking op papier. Deze vorm is vooral handig als u geen contant geld heeft dat u kunt overmaken, maar bijvoorbeeld wel een eigen woning. Het geld lijkt dan 'vast' te zitten, maar u kunt het vermogen toch -deels- overdragen.

Voor een schenking op papier moet u naar de notaris en daar legt u vast dat u aan een ander een bedrag verschuldigd bent. U legt ook vast dat het geld niet wordt overgemaakt, maar onder duidelijke voorwaarden bij de schenker blijft. De begunstigde kan het geld pas opeisen als de schenker overlijdt, of in een andere door u in te vullen situatie. Daarnaast kunt u extra situaties opnemen waardoor de begunstigde het geld kan opeisen, maar het meest gebruikelijk is bij overlijden. Ook kunt u bepalen 6 procent rente over de schuld te betalen. Als u dat doet, mag u het geschonken vermogen namelijk in mindering brengen. Zo verlaagt u de erfbelasting die de kinderen later eventueel moeten betalen.

Let op: de 180
Dagenregeling
Als u binnen 180 dagen na de schenking op papier overlijdt, wordt het geschonken vermogen niet gezien als een schenking, maar onderdeel van de erfenis. In dat geval moet er dus ook erfbelasting over worden betaald.

9 Comments

Door J.M.Luster (niet gecontroleerd) op wo, 22-1-2014 - 17:10

Beste Gerard, ik ruik vooral onrechtvaardigheid en dan niet voor mensen met'wat'spaargeld. Vanmorgen op radio gehoord dat familie van hooggeplaatste Chinese leiders honderden miljoenen dollars geparkeerd hebben op allerlei belastingparadijsjes. Misschien wel via Nederland. Het Chinese volk is daar terecht verontwaardigd over. Maar wat te denken over 'onze'Oranjes en al die Nederlandse groot-kapitalistigen? Of noemt u dat ook afgunst? Ik noem dat gelegaliseerde diefstal. Zeker als ik denk aan wat de financiële wereld ons aan WELVAART/WELZIJN al kost. En wat de erfbelasting betreft, we hebben een dochter verloren, nota bene deels te wijten aan nalatigheid/onverschilligheid van diezelfde overheid. Afgezien van de smart moet u eens weten wat we (maar eigenlijk zij want zo voelt dat)aan erfbelasting hebben moeten betalen.
En passant raakte ik de huurtoeslag daardoor ook al kwijt.

Door J.M. Schade (niet gecontroleerd) op wo, 22-1-2014 - 14:52

Ik heb 'n vraag:
Onze Tante (100) heeft "n eigen huis.
Mijn vrouw en haar zusters zijn erfgenamen..
wat staat ons te wachten als ze overlijdt. Zij heeft verder geen familie. en heeft ook nog 'n spaarpotje..
Wat staat ons belasting technisch te wachten.

B.v.d. J.M. Schade
h.schade@hetnet.nl

Door J.Minekus (niet gecontroleerd) op wo, 22-1-2014 - 14:40

Hr. Luster, ik voel volkomen met u mee.
Er wordt gezwaaid met >>resijes>> van 1000-den euri, de salonsocialisten jongens en meisjes van de linkse partijen weten niet goed hoe ze met geld moeten omgaan, Paul en Witteman, hebben een grote bek wanneer het linkse volk in het gedrang komt en verdienen veel geld aan hun sqalon-socialistische optreden.
Kortom ik huiver nadat ik heel hard gewerkt heb en nu door ziekten weinig heb overgehouden
Bravo hr. Luster.

J.Minekus

Door Ed (niet gecontroleerd) op wo, 22-1-2014 - 11:59

Door dit soort artikelen krijgen wij soms het gevoel dat we onze braaf gespaarde centjes wel moeten uitdelen aan onze kinderen! Waarom leggen jullie zoveel nadruk op dit uitdelen? Je zou er bijna van in gewetensnood komen. Wij hebben niets geërfd van onze ouders, omdat er gewoon niets te verdelen viel. Maar gelukkig hebben wij het besef dat zij mede hierdoor een gelukkig leven gehad hebben. Laten wij dit maar volgen en deze "hype" aan ons voorbij laten gaan.

Door Hoed (niet gecontroleerd) op wo, 22-1-2014 - 11:54

Volgens mij heeft Leny gelijk. De vrijgestelde € 100.000 kan niet "op papier" worden geschonken.
Triest dat dit zo maar in een redactioneel artikel wordt geschreven. Je bent geneigd er van uit te gaan dat dat e.e.a. eerst wordt onderzocht.

Door Leny (niet gecontroleerd) op wo, 22-1-2014 - 00:19

Wat betreft de schenkingsvrijstelling op papier is het m.i. niet mogelijk hiervan gebruik te maken wat betreft de verruimde vrijstelling van € 100.000, omdat dat bedrag dan dient aangewend te worden ter aflossing van een hypotheek of aankoop van een woning.

Door gerard (niet gecontroleerd) op di, 21-1-2014 - 18:38

j.m.luster
Ik heb altijd belasting betaald en nu ik wat gespaard heb
en mijn kinderen iets na wil laten zou ik omdat een ander
het wat minder heeft nogeens belasting moeten betalen, dat
is onrecht.Wij geven veel aan goede doelen, mogen we dan
ook iets voor ons zelf houden dat heeft niets met patserig
gedrag te maken of ruik ik iets van afgunst.

Door Ellen (niet gecontroleerd) op di, 21-1-2014 - 17:44

Het kan natuurlijk dat u andere situaties kent waarbij het niet mogelijk is om alvast te schenken. Dit artikel is dan niet voor u.

Door J.M. Luster (niet gecontroleerd) op di, 21-1-2014 - 17:18

mag ik opmerken dat ik bijzonder onpasselijk word van dergelijke artikelen. Ze bevestigen de misselijke suggesties van o.a. Diederik Samsom over de veronderstelde rijkdom van ouderen. Om me heen zie ik namelijk bij alleenstaande ouderen en in 't bijzonder de groep huurders die het water aan de lippen staat en daardoor niet meer sociaal mee kunnen. Zij kunnen het patserig gedrag waarbij het vooral lijkt te gaan om zo min mogelijk belasting te betalen m,aar moeilijk pruimen.