Jammer maar helaas: niet meer aftrekbaar

Deze posten kunt u helaas niet meer aftrekken van uw inkomen

aftrekposten
Getty Images

Wij zetten de posten op een rij die u niet meer van uw inkomen kunt aftrekken. Jammer maar helaas!

Eigen huis
Niet aftrekbaar zijn:

  • aflossing op de hypotheek
  • inbreng van eigen geld bij de aankoop
  • inbreng van de overwaarde van de vorige woning
  • onderhoud en verbouwing
  • de overdrachtsbelasting
  • provisies voor de makelaar, notaris- en kadasterkosten
  • de omzetbelasting voor een nieuwbouwwoning
  • de bouwrente die werd betaald voordat de koopakte is getekend
  • premies voor de kapitaalverzekering eigen woning

En hebt u op of na 1 januari 2013 een huis gekocht, dan is maandelijkse aflossing vereist om gebruik te kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek.

Huisapotheek
Aan de huisapotheek betaalt de fiscus niet meer mee. Het verplichte eigen risico bij de zorgpolis komt ook voor uw eigen rekening. Zorgkosten die u vergoed krijgt van de verzekering, mag u niet aftrekken. Net zomin als de eigen bijdrage voor de thuiszorg of een zorginstelling.

Extra hypotheek-aflossingen
Hebt u het afgelopen jaar extra afgelost op uw hypotheek? Die kosten zijn niet aftrekbaar. Dat zijn normale aflossingen overigens ook niet. Alleen voor de betaalde hypotheekrente geldt belastingaftrek. Door extra aflossingen daalt wel uw vermogen in box 3, en dat kan u 1,2% vermogensrendementsheffing schelen.

Tweede hypotheek
Helpt u uw kind aan een woning door een tweede hypotheek te nemen, dan is de rente niet aftrekbaar.

Verzekering
Getty Images


Dieet
De Belastingdienst hanteert een eigen lijst van diëten die voor aftrek in aanmerking komen. Die moeten wel door een arts of diëtist zijn voorgeschreven. Een zelfgekozen lijnplan maakt geen kans. Per dieet gelden verschillende vaste aftrekbare bedragen.

Zelf dokteren
Pillen kopen of zonder advies van een arts een behandeling ondergaan? De fiscus betaalt er niet aan mee. Ook helpt de Belastingdienst niet met kosten voor gezond leven, zoals het lidmaatschap van een sportschool.

Zelfstudie
Aan een interessante cursus of scholing betaalt de schatkist niet mee. Alleen opleidingen die uitzicht bieden op een baan zijn deels aftrekbaar. De reiskosten voor zo’n studie zijn dat dan weer niet.

Leningen
De rente voor een lening om een auto aan te schaffen is niet aftrekbaar. Ook de rente op leningen tussen partners of aan kinderen mag u niet, ook niet gedeeltelijk, verhalen op de schatkist.

Moeilijk ter been
Sinds 2013 zijn de rollator en het looprek niet alleen verdwenen uit het basispakket van de zorgverzekering. Zij zijn ook niet meer aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Hetzelfde geldt voor de okselkruk.

Slecht zien
Allerlei kosten voor uw welbevinden of gezondheid zijn al langer niet meer aftrekbaar. Een deel van de kosten voor een bril of contactlenzen terugkrijgen van de fiscus, werkt bijvoorbeeld niet meer. Ook uw ogen laten laseren, ter vervanging van een bril, betaalt u uit eigen zak.

Studeren
Getty Images


Rijbewijs
De periodieke rijbewijskeuring moet u zelf betalen, net als de meeste uitgaven wegens ouderdom of arbeidsongeschiktheid. Ook de aanschaf van een ID-kaart, paspoort of rijbewijs komt geheel voor eigen rekening.

Kind in de bijstand
Krijgt uw kind een bijstandsuitkering en ondersteunt u hem of haar financieel? Helaas, dit kunt u niet aftrekken als kosten voor zijn of haar levensonderhoud.

Uitvaart
De uitvaartpolis is geen aftrekpost, evenmin als de kosten voor de uitvaart van familieleden.

Betaalde erf- of schenkbelasting
Hebt u erf- of schenkbelasting betaald voor uw kind(eren), dan mag u dat niet aftrekken van de inkomstenbelasting.

Scheiding
Kinderalimentatie komt voor eigen rekening. Maar partner alimentatie is wel aftrekbaar. Het kan lonen slim te schuiven met deze twee posten. Overigens moet degene die alimentatie krijgt hierover gewoon inkomstenbelasting betalen.

Testament
Een testament of een notarieel samenlevingscontract laten maken kan flink in de papieren lopen. Het is jammer, maar u mag die kosten niet van uw inkomen aftrekken of op een gegeven moment ten laste van de erfenis laten komen.

Schenking
Wie geld schenkt aan kinderen of dierbaren, kan dat niet aftrekken als gift. Wel vermindert uw vermogen, waardoor u in box 3 mogelijk minder vermogens-rendementsheffing betaalt.

schenken
Getty Images
Auteur 
Bron 
  • Plus Magazine