Kifid lost meeste klachten op via bemiddeling

Getty Images

Financieel Klachteninstituut Kifid heeft vorig jaar ruim drieduizend klachten van consumenten inhoudelijk behandeld. Zo'n 1.300 zijn opgelost via bemiddeling of schikking. In de regel zijn consument en financiële dienstverlener hiermee tevreden. In ruim 1.100 klachten in uitspraak gedaan. Meestal krijgt de financieel dienstverlener gelijk: in bijna duizend gevallen. Daar staan bijna tweehonderd consumenten tegenover die geheel of gedeeltelijk gelijk kregen. Bijna vijfhonderd keer heeft een consument de klacht ingetrokken.

Dit blijkt uit het jaarverslag van het Kifid. Ruim 1.700 klachten bleken niet behandelbaar. Bijna 600 keer was de klacht niet eerst voorgelegd aan de financiële dienstverlener en bijna 1.000 klachten voldeden niet aan de voorwaarden.
Bij de behandelde klachten daalde het aandeel van schadeverzekeringen naar 33 procent. Daarmee is dit nog steeds de grootste klachtengroep. Het percentsage bankklachten steeg naar 23 procent en het aantal klachten over levensverzekeringen steeg naar 21 procent.

Resultaten

Kifid-uitspraken over de te hoge rente op doorlopende kredieten hebben geleid tot compensatieregelingen bij een aantal banken. Over de vrije advocatenkeuze in rechtsbijstandsverzekeringen is meer duidelijkheid. De lijn is nu dat de vrije advocatenkeuze beperkt mag worden tot rechtsbijstand in een gerechtelijke of administratieve procedure.

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • Kifid