Leeftijdseis screeningsarts onjuist

De Stichting Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek mag aan screeningsartsen niet de eis stellen dat ze jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Dat is verboden onderscheid op grond van leeftijd.

Dat blijkt uit een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens in een procedure die is aangespannen door een 64-jarige radioloog. De arts is als maat aangesloten bij een maatschap van radiologen die screeningswerkzaamheden verricht voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Hiervoor geldt een verplichte inschrijving in een register dat is ontwikkeld door de Stichting Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek. Op 1 januari 2018 is dit register herzien en is de eis opgenomen dat een screeningsradioloog niet ouder mag zijn dan de AOW-leeftijd.

De Stichting heeft die eis opgenomen omdat radiologen stoppen met werk in het ziekenhuis als zij de AOW-leeftijd bereiken. Ze worden daardoor minder bekwaam om te werken als screeningsradioloog.

Het College voor de Rechten van de Mens vindt het voorkomen van kwaliteitsverlies een legitiem doel. Er mogen dus eisen worden gesteld. Maar, werken in het ziekenhuis en het bereiken van de AOW-leeftijd sluiten in praktijk minder goed op elkaar aan dan de Stichting denkt. Sommige radiologen stoppen al voordat ze de AOW-leeftijd hebben bereikt, anderen werken juist door na de AOW-leeftijd. Leeftijd is dus geen goed criterium en het benadeelt radiologen die na de AOW-leeftijd blijven werken.

Bron(nen):