Meer meldingen discriminatie

Getty Images

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in 2021 een recordaantal vragen, meldingen en klachten ontvangen. Bijna negen op de tien keer werden aanbevelingen en adviezen van het College opgevolgd, ook meer dan ooit.

Dat blijkt uit de Monitor Discriminatiezaken 2021. Er kwamen 739 klachten over discriminatie binnen, waarover melders een oordeel van het College vroegen. Mensen voelen zich het vaakst gediscrimineerd vanwege handicap of ziekte, ras en geslacht. Terreinen waar de discriminatie het meest gevoeld wordt, zijn het werk, goederen & diensten en sociale bescherming.
Het loont om discriminatie aan te kaarten. 88 procent van de organisaties neemt maatregelen nadat het College heeft geoordeeld dat zij hebben gediscrimineerd. Een oordeel kan dus leiden tot een structurele verbetering die herhaling van de discriminatie tegengaat.
Als het individuele probleem niet wordt opgelost, gebruikt het College de meldingen, vragen en verzoeken bij het opstellen van adviezen aan de overheid. Soms komt het College ook in actie als meerdere mensen tegen hetzelfde probleem aanlopen. Naar aanleiding van signalen over problemen met bepaalde corona-maatregelen werd contact opgenomen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het resultaat was dat organisaties van mensen met een beperking met werden betrokken bij het maken van nieuwe wetgeving en plannen.

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • Mensenrechten