Overheid benut potentie 65-plusser niet

Recent gepensioneerden lopen te veel tegen hindernissen aan als het gaat om doorwerken, wonen en zorg. Een adviesrapport van de Raad Volksgezondheid en Samenleving (RVS) stelt dat de overheid meer kan doen om deze weg te nemen.

Derde levensfase

De RVS bepleit in het adviesrapport een speciaal beleid voor mensen in de ‘derde levensfase’, de fase na het pensioen waarin iemand over het algemeen nog vitaal en zorgonafhankelijk is. De RVS wijst vooral naar de groep vitale 65-plussers die graag nog aan de slag gaat, maar door regelgeving die kans niet krijgt. Zo noemt het NRC het voorbeeld van een 78-jarige man die na zijn pensionering voor een kleine vergoeding les bleef geven en hierdoor extra belasting moest betalen omdat hij ook pensioen ontving.

Woningmarkt

Een tweede hindernis is de woningmarkt. Uit het rapport blijkt dat 90 procent van de 65-plussers in een woning met drie kamers of meer woont, terwijl starters en jonge gezinnen vaak op zoek zijn naar deze woningen. 65-plussers kunnen wanneer er betaalbare, kleinere woningen bij komen meer ruimte geven deze groep. 15 procent geeft al aan te willen verhuizen, maar daar de kans niet toe te ziet. Bij consumentenprogramma Radar stelt Aletta Winsemius, adviseur van de RVS, dat het vinden van een kleinere woning met eventuele aanpassingen voor toekomstige zorg niet altijd even makkelijk is. Ook komen projecten voor gemeenschappelijk wonen moeilijk van de grond vanwege de financiën. Woningcoöperaties, banken en de overheid kunnen ervoor zorgen dat die obstakels worden weggenomen, aldus de RVS.

De RVS benadrukt wel dat ze tegen niemand willen zeggen dat ze een actieve bijdragen moeten leveren aan de samenleving. “Mensen die gewoon willen genieten van hun pensioen, moeten dat vooral doen” zegt Winsemius tegen Radar. “Het is alleen voor de mensen die wel actief willen bijdragen niet altijd even makkelijk.”

Eerder maakte Plus Magazine een artikel over mensen die na hun pensioen weer aan het werken gingen.

Infographic: Raad Veiligheid en Samenleving

Bronnen: NRC, Radar en RVS