Telefonisch consult net zo duur als in het ziekenhuis?

Wij kregen vorige week een rekening van de zorgverzekering van meer dan 500 euro, voor het afstellen van mijn gehoorimplantaat en een telefonisch consult van nog geen 5 minuten met mijn cardioloog. Volgens onze zorgverzekeraar komt dat door de coronatijd. Maar is dat niet erg veel geld?

De basisregel is dat een telefonisch consult moet voldoen aan dezelfde eisen als een persoonlijk herhaalconsult op de polikliniek, zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur.  Maar dat betekent ook dat voor consulten op afstand dezelfde prijzen worden berekend als voor een consult in het ziekenhuis.

Al voor de corona-uitbraak waren sommige consulten ‘op afstand’ , zoals die genoemd worden.  Maar dat was niet te zien op de afrekening. In 2018 is de bekostiging hiervoor gewijzigd door de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. Die heeft met de ziekenhuizen afgesproken dat de kosten van een telefonisch consult hetzelfde zijn als die van een echt gesprek in de spreekkamer. Een telefonisch contact moet dan wel dezelfde tijdsduur hebben. Maar dat is natuurlijk nooit vast te stellen. Soms zijn patiënten in het ziekenhuis ook snel klaar.  

Was het telefonisch consult eerder nog een zeldzaamheid, het afgelopen jaar werd bijna elke patiënt hier mee geconfronteerd.  Volgens de Nederlandse Patiëntenfederatie is die zorg op afstand die je nu vaak ziet, in het voordeel van mensen die niet zo goed ter been zijn en zonder begeleiding niet naar het ziekenhuis kunnen.  Maar deze ontwikkeling heeft ook een keerzijde.  Patiënten zijn heel verschillend. De ene krijgt de uitslag graag thuis, in de vertrouwde omgeving, samen met partner of kinderen. Maar de andere hoort het liever van de arts in de spreekkamer. Daarom pleit de  Patiëntenfederatie voor een hybride systeem. Dus dat de patiënt de keuze heeft tussen online en de spreekkamer.
Zo'n gepeperde nota voor een paar minuten kan zuur zijn als deze binnen het eigen risico valt, want  en dan moet u de kosten (deels) zelf betalen. Maar het mag wel.