Verschillen in premies uitvaartverzekeringen steeds groter

De verschillen in premies voor uitvaartverzekeringen nemen steeds verder toe: tot ruim 1.700 euro over een looptijd van 30 jaar.

De onafhankelijke vergelijkingswebsite Uitvaartverzekeringwijzer.net doet jaarlijks onderzoek naar de premies voor de vier grote uitvaartverzekeraars: Ardanta, Dela, Yarden en Monuta. In het onderzoek zijn ruim duizend polissen onder de loep genomen.

Zelfde dekking, veel meer premie

Een 35-jarige man verzekert zich voor een bedrag van 10.000 euro en kiest daarbij voor een looptijd van 30 jaar. Bij Ardanta betaalt hij dan maandelijks €18,13. Kiest hij voor Monuta, dan betaalt hij maandelijks €22,87. Rekent hij dat verschil door over de totale looptijd, dan bedraagt het premieverschil €1.706,40. En dat terwijl het verzekerde bedrag gelijk is. Waarom dit verschil zo groot is, is niet bekend.

Financiële problemen Yarden

Bij uitvaartverzekeraar Yarden zijn de premies noodgedwongen omhooggegaan. Omdat Yarden vanwege een pakket oude verzekeringen (voornamelijk naturapolissen) inteerde op zijn financiële buffer, greep toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in. DNB verplichtte Yarden maatregelen te nemen om de buffer voldoende aan te vullen. Het premieverschil voor een 35-jarige met een dekking van 7.000 euro is daardoor bij Yarden met bijna 100 euro per jaar gestegen, van €1.065 vorig jaar naar €1.162 dit jaar.

Let op leeftijd

Uw leeftijd is van grote invloed op de verzekeringspremie, laat Uitvaartverzekeringvergelijker.net met een rekenvoorbeeld zien:
Een 18-jarige betaalt bij Yarden gedurende 10 jaar € 16,93 per maand voor een dekking van 7.000 euro. Zijn grootvader betaalt voor diezelfde dekking en diezelfde looptijd per maand € 61,96. In totaal betaalt grootvader in 10 jaar tijd €7.435 aan premie, kleinzoon betaalt €2.031. En let op: allebei betalen ze dat voor een gedekt bedrag van €7.000.

Let op looptijd

Ook de looptijd is van groot belang bij een uitvaartverzekering. Bij de meeste verzekeraars kunt u kiezen tussen een looptijd van 10, 20 of 30 jaar, of u betaalt premie tot uw 65ste of 85ste levensjaar. Uitvaartverzekeringvergelijker.net heeft ook hier een rekenvoorbeeld bij gemaakt:
De 18-jarige uit bovenstaand voorbeeld betaalt met zijn looptijd van 10 jaar in totaal €2.031. Kiest hij voor een premiebetaling tot zijn 85ste levensjaar, dan verandert het financiële plaatje behoorlijk. Hij betaalt dan in totaal €4.944 aan premie – bijna €3.000 meer dus. Is hij dan ook beter verzekerd? Nee. Het verzekerde bedrag is nog steeds €7.000 en hij is nog steeds levenslang verzekerd.

Uitvaartverzekering afsluiten: ja of nee?

Over het nut van de uitvaartverzekering lopen de meningen uiteen. Het is sowieso zeer de moeite waard om verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken  Let daarbij dus ook goed op de looptijd en vergelijk de verzekeringsmogelijkheden ook met uw eigen financiële mogelijkheden. Het is goed mogelijk dat zelf sparen in uw geval voordeliger is.