Vraag van de week: Deelt mijn ex mee?

Getty Images

Alweer tien jaar geleden ben ik gescheiden. Mijn vader overleed 15 jaar geleden en mijn moeder eind december vorig jaar. Onlangs nam mijn ex contact met mij op om zijn deel van mijn vaders erfenis op te eisen; die was volgens hem nog niet verdeeld. Heeft hij daar recht op?

Het kan inderdaad zijn dat u de erfenis van uw vader nog moet delen met uw ex-echtgenoot, maar voor het zover is, moeten eerst een aantal dingen duidelijk zijn. In de eerste plaats hoe was u getrouwd? Was dit met huwelijkse voorwaarden dan hoeft u waarschijnlijk niet te delen (behalve als er een finaal verrekenbeding bij overlijden is opgenomen). Was u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt de helft van de nalatenschap van vader uw ex-echtgenoot toe. Maar had uw vader een testament en heeft hij in zijn testament u de nalatenschap met uitsluiting laten erven? Is dat het geval hoeft er niet gedeeld te worden met de ex-echtgenoot. Tenslotte is er nog uw echtscheidingsconvenant waarin afspraken zijn gemaakt over de verdeling. Is de nalatenschap van vader opgenomen in de verdeling dan heeft uw ex opnieuw geen punt. Maar is de erfenis van vader toen vergeten dan kan hij nog wel aanspraak maken op zijn deel.
Wanneer uw ex-echtgenoot inderdaad nog recht heeft op zijn deel van de vordering die u op uw moeder heeft, is de nalatenschap van vader hopelijk toen wel vastgesteld. Is dat niet het geval vraag dan bij de dienst nabestaanden van de Belastingdienst de aangifte erfbelasting op zodat u een uitgangspunt heeft voor de berekening van het bedrag waar uw ex-echtgenoot nog recht op heeft.
Van de nalatenschap van moeder krijgt uw ex-echtgenoot in ieder geval niets omdat het huwelijk al voor haar overlijden is ontbonden.
 
19 april 2022
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere (de afgelopen 23 jaar) de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel