Weinig vertrouwen in zorgverzekeraars

Getty Images


Drie op de tien Nederlanders spreekt zijn wantrouwen uit over zorgverzekeraars in het algemeen. Gemiddeld is het vertrouwen een schamele 5,9 op een schaal van 1 tot 10. Zorgverzekeraars genieten gemiddeld wel een groter vertrouwen dan andere financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Die krijgen een 5,4.

Dit blijkt uit een marktonderzoek onder klanten en niet-klanten van zorgverzekeraars. Drie op de vier Nederlanders heeft negatieve berichten over zorgverzekeraars in de media opgepikt. Voor een deel van de consumenten is daardoor het vertrouwen in zorgverzekeraars gedaald.

Het vertrouwen in zorgverzekeraars in het algemeen mag laag (5,9) zijn, in de eigen zorgverzekeraar stellen mensen meer vertrouwen (7,3). Het beeld van de eigen zorgverzekeraar wordt namelijk niet alleen beïnvloed door berichten uit de media, maar ook door eigen ervaringen, die overwegend positief zijn. Het best gewaardeerd worden zorgverzekeraars die zich duidelijk en consequent profileren als ‘restitutieverzekeraar’, dat zijn verzekeraars die alle zorgverleners vergoeden.

Herstel vertrouwen

Uit een recente meting van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt het vertrouwen in verzekeraars gestegen tot het hoogste niveau sinds 2009, het begin van de meting. De stijging is al aan de gang sinds januari 2012. In die maand gaf de vertrouwensindex -35 aan. Dat is nu gestegen tot -10.

Een negatieve waarde betekent dat er meer mensen zijn met weinig tot geen vertrouwen dan mensen die wel vertrouwen hebben. In de meting is gekeken naar het vertrouwen in alle verzekeraars, niet alleen zorgverzekeraars.

Bron: www.gfk.com/

Auteur 
  • Perry van Dijk