WW duurt maar 3 maanden

Vraag van de week

Na een arbeidsverleden van 29 jaar ben ik in de WW terecht gekomen. Tot mijn verbazing krijg ik maar drie maanden WW, hoe kan dat?

Bij het bepalen van de WW-duur zijn drie zaken van belang. In de eerste plaats de wekeneis. Hebt u van de laatste 36 maanden voordat u werkloos werd er tenminste 26 gewerkt, dan hebt u recht op drie maanden WW. Vervolgens is er de jareneis, hebt u van de afgelopen vijf jaren voordat u werkloos werd er tenminste vier gewerkt, dan wordt de WW-duur steeds met een maand verlengd voor ieder jaar dat u gewerkt hebt.
Uw arbeidsverleden is daarmee de derde factor. In uw geval zou u met 29 arbeidsjaren dan 29 maanden WW moeten krijgen. Omdat u echter voor werk anderhalf jaar in het buitenland hebt gewerkt voldoet u niet aan de jareneis en blijft de WW-duur beperkt tot drie maanden. Voor grensarbeiders gelden speciale regels.

Bron(nen):