Doven en slechthorenden slechter af in zorg

De kans dat doven en slechthorenden medische informatie niet volledig kunnen verwerken, is sterk aanwezig vanwege het niet of slechter functioneren van het gehoorzintuig. Dat stelt Anika Smeijers, onderzoekster en kinderarts.

Volgens Smeijers ervaren doven en slechthorenden vaker lichamelijke gezondheidsproblemen als hart- en vaatziekten, obesitas en een hoge bloeddruk. Dat wordt onder andere veroorzaakt door gebrekkige communicatie met de arts. ''Uit het onderzoek blijkt bovendien dat slechthorenden aangeven vaker een slechtere psychische gezondheid te hebben en vaker kampen met bijvoorbeeld een burn-out'', aldus Smeijers. Bij doven is dat niet het geval. De kinderarts heeft wel een idee hoe dat kan. ''Het moment dat het onderzoek startte, dus een paar jaar geleden, was er een heel uitgebreid en uniek netwerk van psychische hulp voor doven in Nederland'', vertelt ze. ''De effectiviteit daarvan is nooit onderzocht, maar het is goed mogelijk dat doven minder psychische problemen hebben door de hulp die zij toen kregen.''

Het onderzoek

Er wonen 1,5 miljoen doven en slechthorenden in Nederland. Een diverse groep volgens Smeijers. De mensen die op latere leeftijd doof of slechthorend worden, vormen het grootste gedeelte van de groep. 1 op de 1000 mensen wordt doof geboren, en 1 op de 1000 mensen wordt doof op kinderleeftiijd. 

274 mensen deden mee aan het onderzoek: 88 doven en 186 slechthorenden. Hen werd gevraagd verschillende vragenlijsten in te vullen, waaronder een vraag over hun kwaliteit van leven. Volgens Smeijers is er momenteel te weinig patiënteninformatie beschikbaar in gebarentaal. Hier moet verandering in komen vindt de onderzoekster en kinderarts. ''Ik denk dat we een onafhankelijke expertisecentrum nodig hebben dat toegankelijke informatie geeft aan doven en slechthorenden. Dat zou makkelijk kunnen, want het zijn geen dure oplossingen. Het is geen genetisch onderzoek waar je miljoenen voor nodig hebt.''

Gebrek aan aandacht

Er is op dit moment geen financiering beschikbaar om een verandering te realiseren vanwege een gebrek aan aandacht voor het verhaal van Smeijers. Specialistische hulp is er, in tegenstelling tot doven en slechthorenden, wel voor kinderen met het down-syndroom.

Bron: NOS