Nieuwe antistolling ook voor 80+

Bij boezemfibrilleren loop je verhoogd risico op een beroerte. Veel mensen krijgen antistollingsmedicijnen om dat te voorkomen. Kun je als 80-plusser ook die nieuwe pillen gebruiken, waarmee je niet meer naar de trombosedienst hoeft? Een nieuw NEJM-onderzoek laat positieve resultaten zien.

De nieuwe antistollingsmedicijnen zoals bijvoorbeeld edoxaban, dabigatran of rivaroxaban zijn erg praktisch, want je hoeft niet meer naar de trombosedienst, zoals bij acenocoumarol of fenprocoumon. Je neemt gewoon elke dag een pil en hebt er geen omkijken naar. Maar nadeel is dat de veiligheid nog onzeker is voor 75-plussers, met name bij een kwetsbare gezondheid, zo laat dit rapport zien. Onderzoeken naar 75 of zelfs 80-plussers zijn helaas zeldzaam, omdat veel mensen problemen met de gezondheid hebben, die veilige deelname in de weg staan.  Aan de andere kant zijn deze mensen wel vaak grootgebruikers van medicijnen.

Nieuw onderzoek

Een nieuw onderzoek in de New England Journal of Medicine heeft juist wel naar deze leeftijdsgroep gekeken. Bijna 1000 Japanse 80-plussers die niet in aanmerking kwamen voor gewone antistolling kregen edoxaban of een placebo (neppil). Het nieuwe antistollingsmiddel gaf inderdaad minder beroertes en evenveel grote bloedingen als een placebo. Belangrijk nieuws, want een grote bloeding is de meest gevreesde bijwerking bij antistollingsmedicijnen.

Niet te snel

Overstappen op die nieuwe pillen dus maar? Niet te snel. Er werden feitelijk bijna twee keer zoveel grote bloedingen geteld door de onderzoekers, dus dat is best veel. Hoe komen de onderzoekers dan toch tot de conclusie dat er niet meer grote bloedingen zijn bij edoxaban? Er zat een grote onzekerheid in deze telling, waardoor het ook door toeval kon komen dat er zoveel meer bloedingen geteld waren. Kortom: het verschil was statistisch niet significant. Die onzekerheid komt mogelijk doordat veel deelnemers voortijdig stopten met het onderzoek of overleden. Kortom: goed nieuws, maar we weten nog niet alles.