Flinke toename overlevingskans hartstilstand

Het aantal AED’s (Automatische Externe Defibrillator) en burgerhulpverleners in Nederland zijn vorig jaar flink toegenomen. Dat blijkt uit een nieuwe inventarisatie van de Hartstichting onder alle gemeenten. De kans dat iemand een hartstilstand overleeft, is daardoor veel groter geworden.

Bijna 18.000 AED’s zijn aangemeld in Nederland. Dat is een stijging van ongeveer 45 procent ten opzichte van vorig jaar. Ongeveer 70 procent van die reanimatieapparaten is 24 uur per dag ter beschikking gesteld. 

Het aantal burgerhulpverleners is met meer dan een derde gestegen tot 225.000. Via een systeem worden de vrijwilligers opgeroepen zodra iemand dichtbij een harstilstand krijgt. Op die manier kan direct reanimatie worden gestart of een AED naar het slachtoffer worden gebracht. Aangezien zij vaak iets eerder bij het slachtoffer zijn dan de hulpdiensten, kunnen ze in de beslissende eerste minuten alvast helpen. 

Floris Italianer, Directeur van de Hartstichting, is dan ook blij met de groei. Ieder jaar worden 17.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Met voldoende burgerhulpverleners en AED’s kan ervoor gezorgd worden om binnen zes minuten hulp te bieden. Op deze manier worden steeds meer levens gered. 

Overal zes-minutenzones

Ondanks de flinke stijging van het aantal AED’s en burgerhulpverleners is het einddoel nog niet in zicht. Directeur Floris Italianer streeft ernaar dat heel Nederland bestaat uit ‘zes-minutenzones’. Daarom zou ieder slachtoffer van een hartstilstand binnen zes minuten gereanimeerd en aangesloten op een AED moeten worden. Mocht dit lukken, dan heeft iemand met een schokbaar hartritme een overlevingskans van ongeveer 50 tot 70 procent. 

Met het huidige aantal burgerhulpverleners in Nederland is dat mogelijk, maar het aantal AED’s voldoet daar niet geheel aan. Italianer zegt te denken dat er nu al veel meer AED’s zijn, in kantoren, winkels of bij mensen thuis. Ze zijn echter nog niet allemaal toegankelijk en bij het systeem aangemeld. De Hartstichting probeert het bedrijfsleven aan te sporen om mee te helpen. 

Alles draait om de eerste minuten, bevestigt ook Marieke Blom, onderzoeker aan het Amsterdam UMC. Hoe langer je wacht, hoe langer het brein geen bloed krijgt. Dat levert de grootste schade op. Hoe eerder je ingrijpt, hoe groter de kans dat je brein het schadevrij overleeft, aldus Blom. 

‘Nederland is topland qua reanimatie’

Volgens Blom zit de grootste winst van het systeem in de woongebieden. Een hartstilstand krijgen op een plek waar veel mensen zijn, kan je overlevingskans vergroten. De kans is dan werkelijk groter dat iemand het opmerkt en een AED kan inzetten, dan wanneer je thuis bent met alleen je partner. Zo’n systeem zorgt ervoor dat je juist in en om woningen, waar het vaakst hartstilstanden voorkomen, snel in kunt grijpen. 

Als het aankomt op reanimatie noemt Blom Nederland een ‘topland’. Namelijk is bij zo’n 80 procent van de hartstilstanden een omstander aan het reanimeren, voordat de ambulance arriveert.

Bron(nen):