Koolmonoxide ook in lage concentraties gevaarlijk

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat ook lage concentraties koolmonoxide een gevaar voor de gezondheid opleveren. De Gezondheidsraad adviseert daarom nu om koolmonoxidemelders aan te passen aan lagere concentraties. Ook moeten burgers, hulpverleners en installatiebedrijven beter worden voorgelicht over de gevaren van het inademen van lage concentraties koolmonoxide.

Het risico op het inademen van lage concentraties koolmonoxide loop je bijvoorbeeld als de cv-installatie niet goed functioneert. Ook de combinatie houtkachel en alle ramen en deuren potdicht is een beruchte combinatie. Van hoge concentraties koolmonoxide is al bekend dat ze gevaarlijk en zelfs dodelijk kunnen zijn. Dat de WHO nu adviseert om ook lage concentraties te vermijden, is nieuw.

Jaarlijks honderden mensen slachtoffer

Elk jaar komen er enkele honderden mensen in het ziekenhuis of op de spoedeisende hulp terecht met een koolmonoxidevergiftiging. Vijf tot tien mensen overleeft de vergiftiging niet. Het was al bekend dat koolstofmonoxide ervoor zorgt dat het bloed minder zuurstof kan transporteren. Daardoor krijgen organen te weinig zuurstof.

Symptomen vaag

Koolmonoxidevergiftiging is mede zo gevaarlijk omdat je het gas niet ruikt of ziet. De symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op die van griep: hoofdpijn, misselijkheid, je wat slapjes voelen, et cetera. Omdat de symptomen zo vaag zijn, is het nog eens extra lastig de werkelijke boosdoener aan te wijzen.

Hart- en bloedvaten en zenuwstelsel

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat koolmonoxide ook invloed heeft op andere processen in weefsels en organen. Dat kan leiden tot schade aan hart- en bloedvaten en het zenuwstelsel. Deze effecten kunnen zelfs al optreden bij het inademen van lage concentraties koolmonoxide. Men vermoedt bovendien dat ongeboren baby’s en hartpatiënten hier extra gevoelig voor zijn.

Koolmonoxidemelders

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat voor een tijdsperiode van 8 uur de gemiddelde koolmonoxideconcentratie de 9 ppm niet mag overschrijden. Voor een blootstellingsduur van 24 uur is dat 6 ppm. De koolmonoxidemelders die nu in Nederland en omringende landen worden verkocht, gaan echter pas af als de concentratie koolmonoxide de 50 ppm (parts per million) overschrijdt. Concentraties onder de 10 ppm worden zelfs helemaal niet gedetecteerd.

Nederlandse woningen

In hoeverre Nederlandse woningen al dan niet voldoen aan de advieswaarden van de WHO is niet te zeggen. Op basis van al wat oudere gegevens schat de Gezondheidsraad dat in 1 op de 1000 woningen een concentratie hoger dan 26 ppm aanwezig is. Voor de advieswaarde van 6 ppm – voor langdurige blootstelling – zal dat voor meer woningen gelden.

Advies Gezondheidsraad

Om meer inzicht te krijgen adviseert de Gezondheidsraad aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om metingen in woningen te gaan verrichten. Verder wil de Gezondheidsraad graag dat er nieuwe koolmonoxidemelders komen die ook lagere concentraties detecteren en daarvoor waarschuwen. Daarnaast pleit de raad ervoor om meer voorlichting te geven aan burgers, hulpverleners en installatiebedrijven.

Bekijk hier het volledige rapport van de Gezondheidsraad.

Bron(nen):