Ontwikkelingen in de zorg 2020: meer mensen, meer kosten

In 2020 geven we meer uit aan zorg dan ooit tevoren. Dat voorspelt ING in het rapport Vooruitzicht Zorg 2020. Maar waar gaat dat geld heen?

Vanaf 2014 stegen de zorgkosten elk jaar minder hard dan de economie. Het jaar 2019 brak met deze trend en nu lijkt ook in 2020 hetzelfde te gebeuren. Daarmee gaan de zorgkosten een steeds groter deel van de overheidsuitgaven uitmaken.

Van elke verdiende euro gaat in 2020 meer dan tien procent naar de zorg: 10,6 cent. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is de vergrijzing, stelt Edse Dantuma, sectoreconoom voor de zorg bij ING. Zo gaat er alleen al in 2020 500 miljoen euro extra naar verpleeghuiszorg. Ook jeugdzorg krijgt een flinke zak met geld om wachtlijsten weg te werken: hier gaat 300 miljoen euro naartoe.

Een hogere kwaliteit van de zorg en medicijnen dragen ook bij aan de stijging van de zorgkosten. En daarbovenop komen nog de stijgende personeelskosten. Het aantal zorgmedewerkers neemt in 2020 met twee procent toe, waarmee er in totaal ruim anderhalf miljoen mensen werkzaam zijn in de zorg. Dat is een op de zes werkenden. “Dat aantal was nog nooit zo hoog”, stelt Dantuma. Toch is dit nog niet genoeg: volgens het Centraal Plan Bureau moet in 2040 een op de vier werkenden actief zijn in de zorg om het huidige zorgniveau in stand te houden.

Meer personeel

In bepaalde zorgsectoren zijn flinke loonsverhogingen afgesproken: zo krijgt het ziekenhuispersoneel er de komende twee jaar maar liefst acht procent bij. De verwachting is dan ook dat het aantal zorgmedewerkers de komende jaren nog meer zal toenemen, mede omdat er veel toestroom is op de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid in de zorg harder stijgt dan in andere sectoren. En dat is nodig, want diverse zorgsectoren kampten de afgelopen jaren met een serieus personeelstekort.

Zorg steeds duurder

De afgelopen jaren heeft de overheid geprobeerd de zorgkosten onder controle te houden, onder andere door uitgavenplafonds. Volgens ING gaat dit steeds moeilijker worden omdat de vraag naar zorg de komende jaren nog veel meer gaat stijgen. Dantuma: “je ziet nu ook links en rechts wachtlijsten ontstaan.” Dat is een van de redenen waarom de overheid extra geld voor bepaalde zorgsectoren beschikbaar stelt. En met een economie die naar verwachting minder hard zal groeien, zullen zorgkosten een steeds groter deel van de overheidsuitgaven gaan opeisen.

Bron(nen):