Weer Alzheimer- medicijn gesneuveld

Na 4,5 jaar onderzoek - geen effect

Man met hoofd waaruit een puzzelstukje is weggenomen, dat een hand met witte jas weer toevoegt. Senior.
Getty Images

Het is 21 september Wereld Alzheimer dag. Helaas is er juist vandaag een tegenvallend onderzoeksresultaat gepubliceerd in het medische tijdschrift NEJM. Het kandidaat-medicijn solanezumab van Eli Lilly blijkt niet te werken tegen een (mogelijk) vroege vorm van de ziekte van Alzheimer.

Het onderzoek in de NEJM vond plaats onder mensen van 65 tot 85 jaar. De deelnemers moesten nog zelfstandig wonen en geen diagnose hebben zoals dementie of milde cognitieve achteruitgang. Met drie testen werd nog eens gecontroleerd of zij echt geen tekenen hadden van de ziekte van Alzheimer. Wat de deelnemers wel hadden was een verhoogde spiegel van ‘amyloid monomeren’ in het brein. Dat is een eiwit dat bij de ziekte van Alzheimer gaat samenklonteren tot plaques in het brein.

Solanezumab is een kandidaat-medicijn dat zich richt tegen deze amyloid-monomeren.  Als je in een heel vroeg stadium al een medicijn geeft dat deze monomeren verwijdert, dan krijg je mogelijk minder snel Alzheimer, was de hoop van de onderzoekers.

Geen effect

Maar het bleek niet het geval. De 1169 deelnemers werden over twee groepen verdeeld. De helft kreeg een placebo (nep-medicijn) en de andere helft kreeg iedere maand een spuit met 1600 milligram solanezumab. Helaas waren beide groepen na 240 weken (ruim 4,5 jaar) even slecht af. De cognitieve achteruitgang was in beide groepen even groot en werd met dit middel niet afgeremd. Ook bleek uit PET-scans dat de amyloid-klonteringen bleven opbouwen in het brein bij mensen uit beide groepen. Het medicijn had dit niet weten te verhinderen.

Eerder onderzoek

Eerdere onderzoeken naar medicijnen die werken op het amyloid eiwit hadden ook weinig tot geen resultaat laten zien. Dit nieuwe onderzoek laat zien dat eerder starten met de behandeling ook niet de oplossing is. Wat dan wel? Daar wordt nog hard over nagedacht.

Lees hier verder over het onderzoek naar een medicijn bij de ziekte van Alzheimer: https://www.plusonline.nl/gezondheid/waar-blijft-het-geneesmiddel-tegen-alzheimer

Auteur