Wijzigingen basispakket 2014

Wat krijgt u volgend jaar vergoed?

Edith Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maakte via een brief aan de Tweede Kamer bekend wat er voor 2014 wijzigt aan de basisverzekering. Er verdwijnen volgend jaar geen behandelingen of hulpmiddelen uit het basispakket van de zorgverzekering. Wat verandert er dan wel?

Het basispakket vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Fysiotherapie, psychische zorg, ziekenvervoer en tandheelkundige zorg krijgt u gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering.

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt:

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen
 • verblijf in het ziekenhuis
 • dyslexiezorg
 • medicijnen
 • geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz)
 • kraamzorg
 • hulpmiddelen die bedoeld zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen)
 • (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling 
 • logopedie en ergotherapie
 • tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar
 • tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit
 • fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen
 • ziekenvervoer
 • stoppen-met-rokenprogramma’s
 • maximaal drie uur dieetadvies
 • drie ivf-behandelingen

​Speciale behandelingen
Schippers besloot in 2014 speciale behandelingen voor patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose (ontsteking van weefsel van de alvleesklier) en mensen met een ernstige variant van de ziekte van Crohn voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket.

Eerstelijnspsycholoog
De vergoeding voor consulten bij eerstelijnspsychologen verandert in 2014. Nu krijgt u vanuit het basispakket maximaal vijf consulten vergoed. Vanaf 2014 vervalt die beperking, maar worden patiënten ingedeeld in vier zorgcategoriën die samen de 'Generalistische Basis GGZ' vormen.

Mensen die zware psychische problemen hebben en meer dan vijf consulten nodig hebben, hoeven daardoor niet meer doorverwezen te worden naar gespecialiseerde psychische zorg. Zij kunnen voortaan behandeld worden binnen de basis GGZ. Ook patiënten met stabiele chronische problemen kunnen door deze wijziging in 2014 binnen de basis GGZ worden behandeld.

Thuisdialyse
Vanaf 2014 wordt thuisdialyseapparatuur vergoed als medisch-specialistische zorg en niet meer als medisch hulpmiddel. Hieronder vallen ook de noodzakelijke toebehoren en gebruiksartikelen, opleiding/instructie, ondersteuning en begeleiding, onderhoud en reparaties. Dat betekent dat het ziekenhuis formeel verantwoordelijk wordt voor de te leveren prestaties, maar in de praktijk was dit al het geval. Als verzekerde merkt u daar niets van.

Vacuümpomp
De vacuümpomp die onderdeel uitmaakt van vacuümtherapie wordt vanaf 2014 vergoed als onderdeel van de therapie en niet meer als hulpmiddel. Hierdoor wordt het ziekenhuis formeel verantwoordelijk voor de hele vacuümtherapie, dus ook voor de pomp. Ook dit heeft geen financiële gevolgen voor verzekerden.

Bron(nen):