Meer personeel in het verpleeghuis, anders dreigt er straf

Getty Images

Een verpleeghuis dat te weinig geld besteedt aan personeel, loopt het risico om minder geld te krijgen. Minister Hugo de Jonge wil op deze manier bereiken dat de 2,1 miljard euro die vanaf 2021 extra naar de verpleeghuiszorg gaat, daadwerkelijk aan de medewerkers wordt besteed.

Tijd en aandacht voor de verpleeghuisbewoners zodat hun leven plezieriger wordt en ze beter geholpen worden... daar gaat het minister om. In zijn programma 'Thuis in het Verpleeghuis' ontvouwt hij hoe hij dat wil bereiken. In principe moet 85 procent van het geld dat jaarlijks extra beschikbaar komt, besteed worden aan de medewerkers. En de minister is streng: als blijkt dat het geld niet aan personeel wordt uitgegeven maar aan andere zaken als onderhoud van het gebouw, de lease-auto van de directeur of te veel managers, wordt het geld teruggevorderd.

Verpleeghuizen als voorbeeld

Het ene verpleeghuis is het andere niet. Er zijn verpleeghuizen die prima presteren met het budget dat ze hebben. Die verpleeghuizen wil de De Jonge als uitgangspunt nemen. En dus heeft hij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opgedragen om vast te stellen welke verpleeghuizen het verstandigst omgaan met hun geld. Hun prestaties moeten voortaan als norm gaan gelden bij het bepalen van de financiering voor verpleeghuizen.

Personeel is niet de enige oplossing

Zorgorganisaties proberen nu al met vereende krachten extra personeel te werven. Maar terwijl het aantal ouderen alleen maar toeneemt, is er krapte op de arbeidsmarkt; het is geen gemakkelijke opgave om nieuwe verzorgenden en verpleegkundigen te vinden. Om hieraan tegemoet te komen wil de minister de administratieve rompslomp waar het personeel nu vaak zo'n last van heeft verder terugdringen. Overbodige regeltjes moeten worden geschrapt.
En verpleegtehuizen moeten nog veel meer gaan profiteren van moderne technologie. Slimme sensoren, apparaten die waarschuwen als er iets mis is, robots die bepaalde handelingen verrichten. De minister gaat zelfs een wedstrijd uitschrijven: wie bedenkt de beste werkbesparende technische vindingen? Ruim baan voor vernieuwingen dus, als het aan hem ligt.

Minder nieuwe bewoners

Instellingen die deze norm van 85 procent besteden aan personeel niet halen, moeten geld inleveren en zullen automatisch minder nieuwe bewoners krijgen, bijvoorbeeld omdat zorgkantoren aspirant-bewoners gaan afraden daar hun intrek te nemen.
Minister De Jonge: “Voor mij is nu het allerbelangrijkste dat elke oudere merkt dat de zorg in het verpleeghuis beter wordt. Misschien is het er anders dan in je eigen huis, maar we zijn pas klaar als elke bewoner zich thuis voelt in het verpleeghuis.”

Auteur