Cultuurtip: Het wonder van Holland

Slot Loevestein is weer open en eindelijk kan dit tot de verbeelding sprekende kasteel de expositie onthullen over het leven van Hugo de Groot, het wonder van Holland. In de tentoonstelling 400 jaar Hugo de Groot kruip je in het hoofd -zoals musea dat graag noemen- van een van Nederlands belangrijkste rechtsgeleerden. Vanzelfsprekend is er aandacht voor de befaamde ontsnapping van Hugo de Groot.

Het boekenkistverhaal is in de afgelopen 400 jaar op vele manieren verbeeld in film, boeken, fotografie en beeldende kunst. Bezoekers kunnen zelf een kijkje nemen in de boekenkist. De expositie loopt langs de daadwerkelijke cel van Hugo de Groot. In deze cel werd hij in 1619 opgesloten op Loevestein, toen een staatsgevangenis.

Gratis proefles bij een online cursus naar keuze!

Heeft u altijd al meer willen weten over kunstgeschiedenis? Of wilt u misschien meer leren over de opvattingen van de belangrijkste denkers van de afgelopen eeuwen? Volg dan nu een gratis proefles van deze of een van de andere online cursussen.

Hugo de Groot verbaasde velen door zijn intelligentie en kennis. Op elfjarige leeftijd werd hij door de Franse koning al ‘Het wonder van Holland’ genoemd. De Groot had een brede interesse en schreef boeken over onder andere recht, religie, oorlog en politiek. Zijn werk vormt de basis van onder meer het huidig internationaal recht en zeerecht. Hugo de Groot baseerde zich bij het schrijven van zijn werken op het idee dat ieder mens mag denken en geloven wat hij wil en recht heeft op een gelijke behandeling. Zijn gedachtegoed is nog altijd actueel. Kunnen wij vanuit zijn ideeënwereld naar actuele kwesties kijken?

In 2021 is het 400 jaar geleden dat Hugo de Groot (1583-1645) ontsnapte uit Loevestein. Deze ontsnapping in een boekenkist is de meest spectaculaire uit de Nederlandse geschiedenis. Hugo de Groot heeft met zijn boeken de loop van de geschiedenis veranderd en zijn ideeën zijn ook vandaag relevant. Wat deze geniale rechtsgeleerde heeft nagelaten is van fundamenteel belang voor tolerantie, verdraagzaamheid, vrede, vrijheid en het hedendaagse recht op nationaal en internationaal niveau.

In 2021 organiseert Loevestein met vele partners het Hugo de Grootjaar. Naast de expositie 400 jaar Hugo de Groot vinden in het Hugo de Grootjaar door heel Nederland online en offline activiteiten rondom Hugo de Groot plaats. Van Museum het Prinsenhof in Delft tot aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Alle informatie en activiteiten zijn te vinden op www.hugodegroot.nl. Via deze website kunnen nog het gehele jaar nieuwe activiteiten rondom Hugo de Groot aangemeld worden.

Speciaal ter ere van het jubileum van Hugo de Groots ontsnapping werd zijn ontsnapping nagebootst in de huidige tijd. Hoe zou zijn ontsnapping er in 2021 hebben uitgezien? De video laat zien hoe hij met zijn vrouw Maria plannen maakte, hulp kreeg van zijn dienstmeisje Elsje en de ontsnapping uiteindelijk volbracht.