Nederland steeds minder gelovig

Nederland is geen christelijk land meer. Voor het eerst is het aantal ongelovigen groter dan het aantal gelovigen. Veel Pluslezers maakten de afgelopen jaren dan ook mee, dat hun kinderen het geloof de rug toekeerden.

Mijn kind gelooft niet meer

Nederland wordt steeds minder religieus en het zijn vooral de jongere generaties die afhaken. Twee derde van de gelovige ouders heeft een kind of kinderen die niets meer aan het geloof doen, zo bleek uit recent onderzoek van Plus Magazine. Bij bijna alle ondervraagden (97 procent) veroorzaakte dit geen verwijdering tussen ouders en hun kind: ‘Als zij kiezen voor een andere weg, respecteer ik dat.’ Pluslezers vinden het belangrijker dat hun kinderen gelukkig zijn en ze blijven met elkaar in gesprek over geloven: ‘We leggen elkaar uit wat onze drijfveer is, en accepteren de verschillen.’
 

Nooit meer naar de kerk 

De meeste Nederlanders (82 procent) komen nooit of bijna nooit in de kerk, zo blijkt uit recent onderzoek dat in opdracht van de KRO werd uitgevoerd. En nog maar 14 procent van de Nederlanders gelooft in een persoonlijke God. Voor veel Nederlanders het christendom een onbekend fenomeen geworden; ze bezoeken rond de kerst een kerkdienst, maar daar houdt het dan ook mee op.
 
 
De ‘ongelovigen’ zijn in de meerderheid (58 procent), voor het eerst in de vijftigjarige geschiedenis van het onderzoek. Frappant genoeg is het aantal 'ietsisten' (die geloven in iets als een hogere macht) afgenomen, van 36 naar 28 procent. En daarmee lijkt de opmars van spiritualiteit tot stilstand te komen, aldus de onderzoekers.
 

Wereldwijd

Hoe uniek is Nederland wat betreft deze gestaag doorgaande ontkerkelijking? Hijme Stoffels, hoogleraar van Kerk en Godsdienst: ‘Ontkerkelijking zie je in heel Noordwest-Europa gebeuren. Maar in andere delen van Europa is er van ontkerkelijking echter nauwelijks sprake, zoals in Polen, Spanje of Italië. En buiten Europa gaat het er heel anders aan toe. Neem India. Dat mensen van het hindoeïsme afvallen, dat komt eigenlijk niet voor. En er zijn zelfs landen waar religie sterk in opkomst is, zoals in China of Latijns-Amerika. In Zuid-Afrika is 99 procent van de bevolking gelovig. Wij zitten wat dat betreft hier echt op een eilandje.’
 

Geloven in Nederland 

Van de Nederlanders is momenteel 68% buitenkerkelijk, 25% rekent zich tot een van de christelijke kerken, 5% is moslim en 2% hangt een andere niet-christelijke godsdienst aan. De grote groep van buitenkerkelijken kan worden opgedeeld in ongebonden gelovigen (17%) die buiten de kerk staand enig christelijk geloof hebben behouden, ongebonden spirituelen (10%) die niet gelovig maar wel spiritueel zijn, en tot slot 41% seculieren die gelovig noch spiritueel zijn.
 
Bron: het onderzoek 'God in Nederland', dat in opdracht van de KRO werd gemaakt door onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam

26 Comments

Door Hjalmar (niet gecontroleerd) op ma, 17-4-2017 - 21:26

Hoi Betty,
Sorry, maar dit is geen goed doordacht pleidooi. Je vraagt mensen die niet in God geloven zich voor te stellen, hoe verdrietig Hij is. (Let op deze hoofdletter zegt niks over mijn geloof of gebrek daaraan, dat is gewoon de norm in het Nederlands, hetgeen veel zegt over onze cultuur..)

Je pleidooi is als een poster om analfabetisme tegen te gaan, waarop staat geschreven: "LEER LEZEN". Het heeft geen zin, is een verspilling van inkt en getuigt helaas van een totaal gebrek aan empathie, waarvan we alleen maar mogen hopen, dat het tijdelijk was.

Het niet geloven in een hemelse Vader is toevallig erg belangrijk voor mij, persoonlijk. Daar heb ik zo mijn redenen voor, maar dat gaat niemand wat aan.
Ik doorbreek dat principe nu wel een klein beetje, maar alleen om je te laten zien, dat je niet handig bezig bent.

Want wat als God er nou eens gewoon niet zou zijn? (Dus het wereldbeeld van degenen, tot wie je je richt) Hoe ziet jouw pleidooi er dan uit voor hen?
Het is al niet aardig om te zeggen dat je ouders teleurgesteld zijn in je.
Als wij allebei in God zouden geloven, hoe aardig is het dan, om te zeggen, dat ik Hem verdriet zou doen?

Jij spreekt voor God. Dat lijkt me in alle kringen gevaarlijk.
Hoe kan jij weten hoe Hij zich voelt? Naar de laatste berichten is God ondoorgrondelijk. En Zijn enige geboekstaafde emoties zijn Liefde en oud-testamentische toorn. Verdriet?

Het belangrijkste vind ik echter: je weet helemaal niet wie ik ben, wat ik doe, hoe ik mijn medemens help en bejegen.
Je weet niks van mij, toch heb je het oordeel van God al voor me klaar liggen, omdat ik niet geloof wat jij gelooft.
En omdat ik niet in God geloof, denk ik dat het jouw oordeel is, niet dat van God.
Erger nog: dat het helemaal NERGENS op gebaseerd is. Dat vind ik aanstootgevend.
Zoiets uiten is voor mij niet beleefd.

Maar belangrijker dan mijn gevoel: voor jou is deze manier van communiceren tegenproductief, je probeert mensen te overtuigen van Gods liefde, maar het is (voor een ongelovige iig) afstotend en polariserend.
Als dit niet alleen een communicatie is, maar je denkt echt zo, dan ben je vast al afgehaakt ergens in dit pleidooi. Dan richt ik me nu tot wie er nog leest.

Geloof kan prachtig zijn en mensen veel bieden, dat weet ik zeker, maar op deze manier heb ik het toch gewoon liever niet. Dan zou ik die extra steun en het gevoel van wonder voor heel eventjes mee willen uitbannen.
Ik besef: dan gooien we het kind met het badwater weg en dat zou zonde zijn.
Ik zou juist willen redden wat er te redden valt van het geloven in deze tijd van crisis. Maar dan moet deze houding eruit.
Anders is geloven ten dode opgeschreven.

En dat is jammer. Los van het cultuurgoed. De rituelen hebben psychologisch nut, de saamhorigheid biedt veel en vaak worden er ergens ook nog wel armen of behoeftigen geholpen. Hartstikke mooi allemaal.

Ik ben niet tegen geloven of religie per se. Maar helaas ontaard het vaak in proberen een ander te overtuigen van iets wat je zelf ook niet zeker weet?
Want het heet niet voor niks "geloven". We noemen het niet "zeker weten".
Hou daarmee op, in Godsnaam.
Geloof voor jezelf, voor mijn part voor God, maar laat een ander erbuiten.

Door Jaap (niet gecontroleerd) op di, 3-1-2017 - 09:40

Gij klein kudeke.

Door koos (niet gecontroleerd) op zo, 1-1-2017 - 18:19

waar en wie is GOD met zijn liefde, er is alleen ruzie en oorlog.
Waar is zijn liefde? Ik merkt het niet en ook nooit gevoeld.
Moet ik daarom naar een kerk?
Al jaren is er rommel op deze aardbol, o wat een liefde is dat.
Ik hou maar op. Mensen geniet waar in je gelooft.
Gelukkig Nieuwejaar

Door Andrea (niet gecontroleerd) op zo, 25-12-2016 - 08:02

Margriet, jij legt een ander jouw geloof op en daar gaat het fout.
Respect voor een ander die er anders over denkt is er niet.
Dat is de bron van veel ellende op deze wereld.

Door karel (niet gecontroleerd) op vr, 23-12-2016 - 00:24

Nederland kennisland,
niet meer geloven in sprookjes, zonder bewijs, geen god.
Iemand die claimt dat god bestaat, moet dit met rotsvaste bewijzen kunnen aantonen.
Verhalen van duizenden jaren oud zijn geen bewijs van het bestaan van god.
Richard Dawkins maakt het erg duidelijk in zijn prachtige Youtube reportage:
"The God Delusion".

Door Andrea (niet gecontroleerd) op zo, 20-11-2016 - 10:25

Er is verschil tussen geloof en religie. Religie is wat de mens ervan maakt. Op zich niet verkeerd als mensen behoefte hebben aan rituelen en tradities, maar leg dat wat jij gelooft niet op aan een ander. We zien dagelijks,maar ook in het verleden, waar dat toe leidt.

Door Mw. F. A.van de... (niet gecontroleerd) op vr, 18-11-2016 - 23:27

Hier kan ik volop AMEN op zeggen!!!

Door T Manuela (niet gecontroleerd) op vr, 18-11-2016 - 23:01

Vraag me af, hoe dit onderzoek gedaan is. Het is net dat geroep van kerken lopen leeg. Het is net wat je kerk noemt, want veel kerken hebben geen traditioneel kerkgebouw meer.
Onze kerk loopt alleen maar vol, wij hebben 3000 leden.

Door Betty (niet gecontroleerd) op vr, 18-11-2016 - 15:38

Geloof in onze hemelse Vader is voor mij belangrijk. God zegt in Zijn Woord aan ons: Want alzo lief heeft God de wereld dat Hij Zijn enig geboren heeft gegeven, opdat wij Leven hebben.
Het is jammer dat zoveel mensen dit geschenk van God niet willen aannemen. Een ander cadeau pak je wel aan. Maar dat wat God jou geeft niet. Denk je eens in hoeveel verdriet je God daarmee doet.
Jammer maar wij bidden en geloven in Onze Helse Vader die ons het Leven heeft gegeven. Gods genade is veel groter dan wij ons vaak beseffen.

Door Elisabeth (niet gecontroleerd) op vr, 18-11-2016 - 09:57

Waarom moet/mag een mens geloven?? Wat is de zin ervan,dat vraag ik me af.