2015: rampjaar in de thuiszorg en thuishulp

Gemeenten krijgen minder geld voor de zorg en hulp aan huis. Dit leidt tot problemen die volgens sommigen alleen maar groter worden. Een jaaroverzicht van 2015.

April: 'sociaal slagveld'

In het voorjaar luiden de vier grootste thuiszorgorganisaties van Nederland de noodklok. Zij waarschuwen in een gezamenlijk manifest dat 220.000 hulpbehoevende mensen hun thuishulp dreigen te verliezen. Ook zouden tienduizenden banen in de thuiszorg op de tocht staan.

Zion Jongstra, directeur van de grootste organisatie, TSN Thuiszorg, spreekt van een 'sociaal slagveld'. Volgens hem is staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) de enige die met een oplossing kan komen. Jongstra: "Dit desastreuze beleid leidt ertoe dat er teveel langs elkaar heen wordt gewerkt waardoor geld wordt verspild."

Mei: eerste ontslagrondes

Een maand later worden 76 huishoudelijke hulpen van TSN ontslagen in Bergen op Zoom en Steenbergen. Hetzelfde gebeurt in verschillende gemeenten in Groningen en Drenthe, waar 182 vaste krachten hun baan verliezen. 

Augustus: grote ontslagronde

De problemen nog duidelijker. 174 thuishulpen van TSN Thuiszorg verliezen hun baan en het aantal ontslagen loopt op tot 654. Het gaat om 436 vaste krachten en 218 medewerkers met een tijdelijk contract.

Bij thuiszorgorganisatie Vérian in Apeldoorn volgen 500 ontslagen in de huishoudelijke hulp. Bij Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland verliezen 100 medewerkers hun baan.

November: op de rand van de afgrond

In het najaar vraagt TSN Thuiszorg uitstel van betaling aan. Zo'n 12.000 medewerkers dreigen hierdoor hun baan te verliezen. In 2015 zijn tot dusver al zo'n 1500 thuishulpen ontslagen. Ongeveer 4000 mensen krijgen te maken met een salarisverlaging tot 30 procent van hun inkomen.

December: Van Rijn belooft extra geld

Een maand later besluit het kabinet in te grijpen om de problemen in de thuiszorg aan te pakken. Er komt een verbod op freelancers, die goedkoper zijn dan vaste medewerkers. Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor de thuiszorgsector en verhoogt dit vanaf 2017 naar 300 miljoen. Daarnaast komt er nog eens 200 miljoen euro vrij voor huishoudelijke zorg. 

TSN: 'Geen oplossing op korte termijn'

TSN Thuiszorg vreest dat de maatregelen niet voldoende zijn om het dreigende ontslag van 12.000 medewerkers te voorkomen: "Het lijkt erop dat het akkoord vooral over de lange termijn gaat. De werknemers en cliënten van TSN Thuiszorg hebben echter acuut een oplossing nodig. Nu het kabinet de problematiek erkent en bereid lijkt deze te adresseren, moet een oplossing op de korte termijn ook bespreekbaar zijn."

ANBO

Ouderenbond ANBO concludeert op haar beurt dat gemeenten 'te weinig doen voor hulpbehoevende ouderen'. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telde in 2012 nog 447.880 banen in de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen. Twee jaar later lag het aantal op 405.523 banen. Een daling van zo'n 10 procent.

Cees Barské, voorzitter van de cliëntenraad van het Gelderse thuiszorgbedrijf STMG, voorspelt op zijn beurt dat meer dan 250 duizend cliënten de komende tijd op zoek moeten gaan naar een andere zorgaanbieder. Ook zullen in 2016 volgens hem bijna 60 duizend medewerkers hun baan verliezen. "De problemen bij TSN Thuiszorg zijn slechts het topje van de ijsberg", aldus Barské.

Heeft u sinds 2015 geen recht meer op thuiszorg? Deze jurist strijdt tegen de gemeenten over de Wmo en verloor nog geen zaak.

Bron(nen):

2 Comments

Door L.J.v.d.Linden (niet gecontroleerd) op di, 1-3-2016 - 11:50

Thuiszorg? Als je boft en hebt kinderen die wat kunnen helpen dan is dat heel fijn. Maar dat gaat voor héél veel ouderen niet door. Enkele kinderen doen het wel..maar de meesten laten je in de steek. Eigen ervaring.Dus thuishulp is bittere noodzaak. Laat ons zorgstelsel bestaan!! de ontslagen thuishulpen ontslagen en krijgen bijstandsgeld en de ouderen zitten zonder.

Door Aat42 (niet gecontroleerd) op zo, 13-12-2015 - 11:50

Blijf maar stemmen op minkukels zonder kennis van zaken die een dergelijke afbraak van de zorg mogelijk hebben gemaakt. Het schijnheilige woord "Ombuigingen" lag hen in de mond bestorven. Het gelieg begon met dit woord, want het zijn natuurlijk dood ordinaire bezuinigingen om de JSF te kunnen kopen en de zorgaanbieders winsten te laten maken. De idioten die achter deze plannen staan en ze hebben uitgewerkt zouden we massaal met pek en veren besmeurd van het Binnenhof moeten verjagen. Deze zelfingenomen figuren die geen enkele binding meer hebben met onze samenleving zouden we moeten kunnen ontslaan wegens een totaal gebrek aan fatsoen. Dus mensen, stem een volgende keer op een partij die iets aan deze walgelijk situatie probeert te veranderen. Kijk zelf welke partij dit namens u doet, maar stem vooral niet op de huidige coalitie.