CBR moet klachten beter afhandelen

Het CBR gaat zijn klachtenafhandeling op vier punten verbeteren. Deze vier punten zijn samen met de Nationale Ombudsman vastgesteld, omdat de laatstgenoemde regelmatig klachten ontvangt over het gedrag van rijexaminatoren tijdens een rijexamen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten als examinatoren die te laat komen, die de persoon die examen doet uit zijn concentratie halen door bepaald gedrag of examinatoren die niet respectvol zijn. Mensen zijn ontevreden over de manier waarop het CBR de klacht behandeld. Daarom heeft de Nationale Ombudsman samen met het CBR gekeken hoe de klachtenbehandeling verbeterd kan worden. Een van de voorstellen is dat het CBR bij een klacht vaker een persoonlijk gesprek moet voeren. Over een jaar kijkt de Ombudsman naar het effect van de verbeteringen.

Direct klagen

De Ombudsman adviseert klagers om direct na het examen de ergernissen op te schrijven en de klacht zo snel mogelijk in te dienen. Als de instructeur bij het examen aanwezig was, vraag hem dan om een verklaring. Wie een persoonlijk gesprek wil, moet dit in een klachtenbrief aan het CBR laten weten. Klagers die niet tevreden zijn over de klachtafhandeling door het CBR kunnen een klacht indienen bij de Ombudsman. Een klacht kan overigens niet leiden tot een andere uitslag van het examen. Ook is het niet mogelijk om naar de rechter te stappen om de uitslag van het examen aan te vechten.

Bron(nen):