Mag kleindochter haar oma (98) belastingvrij helpen?

Kan mijn volwassen dochter belastingvrij werken als gezinshulp bij mijn moeder van bijna 98. De bedoeling is dat zij hiervoor een kleine vergoeding krijgt van €3 per uur voor 25 uur per maand.

Ook als het om kleine verdiensten gaat, is de eerste reactie van veel mensen ‘en de belasting dan…”  

Maar zo hardvochtig is de belasting nou ook weer niet. Iedereen heeft een heffingskorting van ruim 2000 euro. Dat betekent dat de eerste 2000 euro belasting kwijt gescholden wordt. Daardoor hoeven mensen die alleen van de AOW moeten leven, ook nauwelijks belasting af te dragen. Ook studenten en scholieren met kleine (vakantie)baantjes kunnen hun ingehouden loonbelasting vaak terugkrijgen, als ze de moeite nemen het geld bij de belastingen terug te vragen.

Maar ik wil u ook graag op een andere mogelijkheid wijzen. Uw moeder kan waarschijnlijk via de gemeente een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Van het geld dat ze krijgt kan ze alle huishoudelijke hulp die ze nodig heeft betalen, dus ook die van haar kleindochter.  Dan is het niet eens nodig dat ze slechts 3 euro per uur voor haar dienst zou ontvangen. Het kan ook wat meer zijn. Per Saldo, de belangenvereniging van de PGB-houders,  wijst me er wel op dat uw  kleindochter de hulp moet verlenen waarvoor het PGB bedoeld is en ze zich aan de regels moet houden. De oma moet onder meer een zogenaamde modelovereenkomst met haar kleindochter en wellicht de overige hulpen, afsluiten. Deze vergoeding is overigens een bruto bedrag,  er moet belasting betaald worden over de vergoeding, uiteraard met aftrek van de heffingskortingen.
Als het om een  familieovereenkomst gaat, hoeft de oma overigens niet het wettelijk minimumloon te betalen. Bij mensen buiten de familiekring moet dat wel, om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Een andere lezer schreef onlangs dat zijn schoonmoeder haar dochter van een PGB betaalde, voor de zorg die ze leverde. ,,Maar in een keukentafelgesprek met onze gemeente werd dit subiet stopgezet, want voor eigen familie gold dit niet. Mijn schoonmoeder moest maar een ander vragen, wilde ze aanspraak blijven houden op de  PGB. Klopt dat?” In principe niet. Het is een misverstand dat je als patiënt, dus iemand die zorg nodig heeft,  geen familielid mag inhuren en die betalen van een PGB. Maar deze persoon moet wel de zorg leveren waarvoor de PGB bedoeld is. In haar indicatie staat welke zorg dat is. Misschien schuilt daar het probleem.