Mooie momenten zijn belangrijk voor mantelzorgers

Getty Images

Wie voor een ander zorgt, heeft het vaak zwaar te verduren. Mooie momenten maken veel goed, zo blijkt uit een recent onderzoek.

Ruim 4 miljoen Nederlanders zorgen voor een ouder, partner, familielid, buur of een vriend. Het is een fier legioen van mantelzorgers; van mensen die zich bekommeren om een ander. Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg.

Mooie momenten

83 procent van de mantelzorgers vindt dat mooie momenten belangrijk zijn om de zorg vol te houden. En gelukkig zijn die momenten er regelmatig (33 procent) of soms (39 procent). Mantelzorgers weten die momenten bovendien zelf te creëren, aldus ruim de helft van de ondervraagden in het onderzoek van Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers. Bijvoorbeeld door samen met degene voor wie je zorgt naar muziek van vroeger te luisteren en mee te zingen. Of onverwachts iets lekkers meenemen en daar samen van genieten. Als er ziekte en zorg in het spel zijn, zijn het juist die kleine dingen, die de grootste vreugde geven. 

Waardering

Waardering krijgen van degene voor wie je zorgt, is ook essentieel. Dat is óók een mooi moment. 71 procent van de mantelzorgers is het (helemaal) eens met de stelling dat zij zich gewaardeerd voelen door degene voor wie ze zorgen. Die waardering blijkt uit woorden, gebaren, een aanraking of omhelzing of de dingen die de ander voor jou doet of aan jou geeft. Respect in de buitenwereld wat minder voor de hand liggend. 56 procent voelt zich gewaardeerd door anderen, door omstanders, andere familileden, enz.enz. 

Onthulling nationaal mozaïek

Mezzo verzamelde samen met Antje Monteiro de afgelopen weken ruim 150 mooie mantelzorgmomenten in tekst en beeld op hun website. Mooie momenten van ontroering, humor of kleine gebaren met een grote impact. Deze mantelzorgmomenten zijn op 10 november in de loop van de dag te zien op www.mezzo.nl/mantelzorgmomenten.

Aan het online onderzoek van Mezzo deden 498 mantelzorgers mee.

Auteur