55-plusser is honkvast

Het Centraal Bureau voor de Statistiek  (CBS) heeft onderzocht hoe mobiel werknemers zijn. Zoals te verwachten zijn oudere werknemers minder mobiel dan jongere, maar we zijn wel erg honkvast.

Van alle werknemers in Nederland was in 2006 een derde mobiel, dat wil zeggen dat ze minder dan vier jaar ergens werkten. In 2006 werkte van de 45-plussers bijna 85 procent langer dan vier jaar voor dezelfde baas. Van de 55-plussers was dat er nog maar een op de tien.

Van degenen die nog wel eens van baan wilden wisselen waren zij met een middelbaar beroepsniveau het meest mobiel. Het minst wisselen werknemers in de landbouw en financiële dienstverlening van baan, het meest werknemers uit de horeca en zakelijke dienstverlening. Verder zijn vrouwen wat mobieler dan mannen en werken mobiele werknemers minder uren per week.