Aantal verkeersdoden weer lager

Het aantal doden in het verkeer is opnieuw afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam het aantal verkeersdoden in 2007 af tot 791. Vooral ouderen werden minder vaak slachtoffer.