Aantal verkeersdoden weer lager

Het aantal doden in het verkeer is opnieuw afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam het aantal verkeersdoden in 2007 af tot 791. Vooral ouderen werden minder vaak slachtoffer.

De minister Eurlings van Verkeer heeft als doelstelling dat in 2010 er maximaal 750 verkeersdoden per jaar zullen zijn. Dat doel lijkt haalbaar nu er in 2007 weer 20 verkeerdoden minder te betreuren zijn.

In de meeste leeftijdscategorieën nam het aantal verkeersdoden af, behalve bij de jongeren en jongvolwassenen. In de eerste groep gaat het dan om brom- en snorfiets ongevallen, de jongvolwassenen (twintigers) overlijden vaak door ongevallen waar een auto bij betrokken is. Zestigers overlijden vaak door fietsongelukken.

Relatief gezien vallen de meeste verkeersdoden onder tachtigers. Over de hele Nederlandse bevolking gemeten zijn er 5 verkeersdoden per 100.000 inwoners. Onder de tachtigers vinden 15 leden per 100.000 80-plussers de dood in het verkeer. Gelukkig is ook hier een verbetering te melden, want vorig jaar waren dat er nog 17 per 100.000.