Achterstand slechte wijken wordt groter

Uit nieuw onderzoek in opdracht van Aedes, koepel van woningcorporaties, blijkt dat de slechtste woonwijken de laatste jaren alleen maar verder achteruit hollen. Volgens Aedes is dat vooral het gevolg van regeringsbeleid.

Volgens de onderzoekers is 10 procent van de Nederlandse woonwijken een zogeheten kwetsbare wijk. Concreet betekent dat dat ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders in een buurt wonen waar twee derde van de woningen uit sociale huur bestaat. De bewoners hebben veel vaker last van hun buren en 20 procent van de bewoners is bang te worden lastiggevallen of beroofd. Ter vergelijking: in ‘normale’ wijken vreest slechts 6 procent van de bewoners zoiets mee te maken.

Uitholling van de zorg

Redenen voor de verdere achteruitgang van de meest kwetsbare wijken zijn er genoeg. De zorg voor mensen met psychiatrische problemen of een licht verstandelijke beperking is de laatste jaren uitgehold. In het verleden woonden deze groepen vaak nog in een instelling, maar als gevolg van bezuinigingen moeten zij nu zelfstandig wonen. Daar krijgen zij niet altijd voldoende begeleiding, met alle gevolgen van dien.

Instroom

Daarnaast is er de instroom van vluchtelingen met een verblijfsstatus – mensen wier leven nog maar net op de rails staat en daar nog kwetsbaar in zijn. Zij hebben niet altijd al een baan, ze zijn de Nederlandse taal nog niet altijd even goed machtig en hun inkomen ligt vaak laag.

Gemeente

Nog een reden is de overheveling van sociale taken naar de gemeente – taken waar lang niet altijd genoeg geld voor is. Gevolg: minder wijkbeheerders, minder huismeesters en woningcorporaties mogen enkel de laagste-inkomensgroepen een woning geven.

Samenwerking gewenst

Koepelorganisatie Aedes zou graag zien dat huurders over meerdere wijken verspreid worden, zodat er een evenwichtiger mix ontstaat. Ook zouden gemeenten, zorg, welzijnsorganisaties en woningcorporaties veel nauwer met elkaar moeten samenwerken.

Minister reageert

Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen heeft inmiddels aangegeven dat ze het toe wil staan meer mensen met een middeninkomen in probleemwijken te plaatsen. Een wetsvoorstel hieromtrent moet in de zomer bij de Tweede Kamer liggen. Daarnaast wil ze dat mensen die dat nodig hebben, meer zorg krijgen. Hoe ze dat wil realiseren, heeft ze er echter (nog) niet bij verteld.

Diverse factoren

Of een betere mix van inkomens ook daadwerkelijk tot een betere woonwijk leidt, is niet zomaar gezegd. Hoe betrokken voelen de bewoners zich bij hun wijk, hoe is de relatie tussen de bewoners en de gemeente en andere betrokken organisaties – het zijn allemaal factoren die een rol spelen.

Overlast in uw eigen buurt?

En heeft u zelf last van overlast in uw buurt? U kunt het natuurlijk laten gaan, maar daar wordt de situatie meestal niet veel beter van. Daarom is het verstandig om zelf in actie te komen.

Bronnen:

NOS.nl
Volkskrant.nl