AOW-aanspraak in kaart gebracht

De Sociale Verzekeringbank (SVB) maakte bekend dat zij sinds 2007 bezig is met de opzet van een Volledig Verzekerdenadministratie (VVA). Hiermee is voor de burger direct zichtbaar hoeveel AOW is opgebouwd en of er zelf actie moet komen om eventuele tekorten aan te vullen.

Steeds meer mensen verblijven een tijdje in het buitenland met een korting van twee procent per jaar op de AOW als gevolg. Tot nu komen betrokkenen daar achter op het moment dat de AOW gevraagd wordt, te laat om nog maatregelen te treffen.

Om die reden is de SVB ook begonnen met een volledige inventarisatie van de aanspraken van alle 15 jaar en oudere Nederlanders. Via een SVB-pensioenoverzicht is direct duidelijk wat iemand aan AOW mag verwachten. Dat kan ook door zelf het pensioenregister van de SVB te raadplegen. Een volledig VVA verwacht de SVB pas in 2017. Is de VVA compleet, dan is de aanvraag AOW een makkie en kan de aanvraag grotendeels automatisch verlopen. Ook speelt de VVA een belangrijke rol in de zogenaamde Burgerpolis waarmee de rechten en plichten van burgers transparant worden en gegevens slechts eenmaal door de burger opgegeven hoeven te worden. Nu nog wat geduld oefenen, dadelijk veel gemak en als u wilt een tijdige reparatie van het AOW-gat.