AOW, Anw, successierechten: Nieuwe bedragen 2009 bekend

18 december ging de Eerste kamer akkoord met het belastingplan 2009 waarmee definitief vastligt welke belastingbedragen voor ons van belang zijn. Ook maakte het ministerie van Sociale Zaken haar bedragen voor de AOW en Anw bekend. Hieronder de belangrijkste feiten.

De AOW-bedragen zijn als volgt:

  • Een alleenstaande ontvangt in 2009 € 1.038,23 bruto inclusief de tegemoetkoming van € 30,45, exclusief vakantiegeld van € 56,50 per maand.
  • Zijn beide echtgenoten van een echtpaar (of daar aan gelijkgestelden) 65 jaar dan ontvangen ze ieder € 723,23 bruto per persoon inclusief de toeslag van € 36,45, maar exclusief vakantiegeld van € 40,36 per persoon per maand.
  • Is een van de echtgenoten jonger dan 65 jaar, dan kan de oudste partner een AOW-toeslag aanvragen, deze bedraagt bij geen inkomen 686,78 bruto euro per maand, voor deze jongere partner ontvangt de oudste wel vakantiegeld van  40,36 euro per maand, maar geen tegemoetkoming van 36,45 euro.
  • Heeft de jongste partner wel inkomen dan worden inkomsten uit vroegere arbeid volledig gekort op de toeslag-AOW. Inkomsten uit tegenwoordige arbeid kennen een vrijstelling die afhankelijk is van het bruto inkomen

Wilt u weten hoeveel u kunt ontvangen, gebruik dan de rekenhulp AOW-toeslag op onze site.

Laten de AOW-ontvangers de heffingskortingen van de belasting bij de AOW toepassen, dan ontvangt een alleenstaande in 2009 netto € 7 extra AOW en een echtpaar € 12.
 
Het bedrag van de Algemene Nabestaandenwet uitkering stijgt naar € 1.068,98  bruto.

De belangrijkste bedragen voor de belasting op erven en schenken zijn:

De vrijstelling voor echtgenoten (of daar aan gelijkgestelden) bedraagt: € 532.570 (was € 523.667), kinderen hebben een vrijstelling van € 10.323 (was € 10.150). Deze vrijstelling is er alleen wanneer een kind niet meer erft dan 27.309 euro. Erft een kind meer dan vervalt de vrijstelling.

Het schenkingsvrije bedrag is in 2009 voor kinderen € 4.556 per kind, per jaar. Eenmalig mag geschonken worden € 22.760 (was € 22.379) onder de voorwaarde dat het kind tussen de 18 en 35 jaar oud is. Deze bedragen voor kinderen zijn altijd vrij, ook als een kind meer ontvangt aan schenking.

Alle andere verkrijgers hebben een vrijstelling van € 2.734 per jaar, dit was € 2.688 in 2008. Ontvangt een begiftigde meer dan de vrijstelling van één persoon dan is de gehele verkrijging belast.

Rekenhulp Successierecht

Bereken zelf hoeveel successierechten u moet afdragen met onze rekenhulp

 

Trefwoorden: