AOW steeds meer een belastingzaak

Het bedrag dat met de uitbetaling van AOW gemoeid is stijgt terwijl de premie inkomsten AOW dalen. Een steeds groter deel van de AOW-uitkeringen wordt betaald uit de belastingopbrengsten. Nu al wordt een derde van de AOW kosten uit belastingen betaald.

Nu het kabinet de hete aardappel die verhoging van de AOW-leeftijd heet heeft doorgeschoven naar de Sociaal Economische Raad (SER) is het goed die raad eens een aantal cijfers mee te geven. Nu al komt van 26,5 miljard euro van de door de staat in 2008 betaalde AOW ongeveer 9 miljard uit ontvangen belastingen en maar 19 miljard uit betaalde AOW-premie. De opbrengsten uit AOW-premie neemt al jaren af, van 18,2 miljard euro in 2003, naar 17,5 in 2008 terwijl de uitgaven aan AOW juist stijgen. De verwachting is dat de premie-inkomsten zullen blijven dalen door de afnemende groep die de premies moet betalen. De uitgaven aan AOW zullen tot 2040 daarentegen stijgen naar 43 miljard euro op basis van gelijkblijvend prijspeil en AOW met 65 jaar. Nu al wordt de AOW betaald uit de belastingopbrengsten die alle belastingbetalers, ook 65-plussers betalen, dit zal naar verwachting alleen maar toenemen. Verdere fiscalisering van de AOW dus, daar was geen Bos-belasting voor nodig.

Juist vanwege de tegenstelling dalende inkomsten uit AOW-premie en stijgende AOW kosten en daardoor een steeds grotere hap uit de overheidsmiddelen is het plan van de verhoging AOW-leeftijd geboren. Wanneer de AOW-leeftijd in stappen verhoogd wordt naar 67 jaar zal dat tegen die tijd (2040) 4,2 miljard euro aan kosten schelen.

De SER mag zich buigen over de verhoging van de AOW-leeftijd om die ruim vier miljard euro aan extra kosten op een andere manier te financieren. Maar de SER heeft al eens een advies over de betaalbaarheid van de AOW-leeftijd gegeven. Toen was de conclusie om de AOW nog verder te fiscaliseren, ook de verhoging van de AOW-leeftijd maakte toen deel uit van het advies.

Premie Balkenende melde de Tweede Kamer in het debat over de crisisbestrijding dat de SER de vrije hand heeft in het bedenken van alternatieve maatregelen. Gezien het dilemma van stijgende kosten en dalende inkomsten lijkt het speelveld voor de SER echter niet erg groot.

Trefwoorden: