Automobilist vergrijst

Het aantal chauffeurs van 65 jaar en ouder neemt toe. Zorgt dit voor meer gevaar op de weg?

Had in 1995 nog een op de drie 65- tot 75-jarigen een rijbewijs en van de 75-plussers een op de vier, in 2005 was dat respectievelijk al de helft en een op de drie. Met het ouder worden van de bevolking neemt ook het aantal rijbewijsbezitters op leeftijd toe, maar ook de onveiligheid op de weg?

Nee, volgens het Nationale Wetenschappelijke Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV) zijn oudere chauffeurs geen brokkenmakers. De grotere kans voor ouderen om verkeersslachtoffer te worden (bij 75-plussers zes keer meer dan bij het gemiddelde van alle leeftijdscategorieën) komt vooral door de fietsers en wandelaars. Volgens Clyde Moerlie van Veilig Verkeer Nederland houden ouderen zich goed aan de verkeersregels en zijn ze voorzichtig in het verkeer. Dat ouderen een hogere kans hebben te overlijden komt voornamelijk omdat ze lichamelijk kwetsbaarder zijn.

Het is belangrijk dat ouderen gebruik blijven maken van hun auto, mobiel blijven. Wel gaat het SWOV volgend jaar samen met het centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen een groot onderzoek doen naar aandoeningen die gevaarlijk zijn voor de verkeersveiligheid. Vervolgens zouden die aandoeningen gebruikt kunnen worden voor de medische keuring die een ieder die ouder is dan 70 jaar moet ondergaan bij het verlengen van het rijbewijs.

Momenteel zijn er 768.253 rijbewijsbezitters van 70 jaar en ouder. Daarvan zijn er 5790 van 90 tot 99 jaar. Er is zelfs een 100-jarige, een 101-jarige en een 102-jarige die beschikken over een geldig rijbewijs.