Bos-belasting goedgekeurd

Het belastingplan 2009 is deze week goed gekeurd door de Tweede Kamer. Hiermee gaan 65-plussers met een hoger inkomen die niet tot hun 65 ste hebben door gewerkt bijdrage aan de AOW.

Gepensioneerden mee laten betalen aan het betaalbaar houden van de AOW, het bleek politiek gevaarlijk spel van de PvdA, maar is nu toch door de Tweede kamer goedgekeurd. Aan de goedkeurring ligt wel een compromis met het CDA ten grondslag, die wilde namelijk een stimuleringsmaatregel voor langer doorwerken. Beide partijen komen volledig aan hun trekken. Als nu de Eerste kamer ook nog akkoord gaat hebben we vanaf 2009 het begin van Bos-belasting en de Balkenende-bonus.

Het plan werkt als volgt: een ieder die na 1945 is geboren gaat wanneer hij naast zijn AOW een pensioen heeft van 18.000 euro of meer meebetalen aan de AOW. Die meebetaling begint voorzichtig in 2011 met 52 euro per jaar, maar wordt in de loop van 20 jaar meer tot 950 euro per jaar in 2030. Ter compensatie wordt deze maatregel verzacht met een bonus voor iedereen die doorwerkt nadat hij 62 jaar is geworden. Vanaf 2009 krijgt iedere doorwerker van 62 jaar maximaal 2296 euro en een 64-jarige zelfs maximaal 4592 euro. Die bonus is een belastingkorting op het inkomen en bedraagt uiteindelijk evenveel als de extra belasting in 2030 kost. De nieuwe regelingen betreffen iedereen die na 1945 geboren is.

Doorwerken tot 65 jaar betekent voor mensen met een klein pensioen een extraatje en voor de rijkere gepensioneerden na 2011 geen verslechtering.   Kortom met dit plan hebben én de PvdA én het CDA hun ding en mogen wij doorwerken tot 65 jaar.