Brussel sloopt onze pensioenen

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wordt pensioenrapporteur in Brussel. Zijn taak is het om de voor Nederland negatieve nieuwe pensioenwetgeving van tafel te krijgen vanwege de negatieve invloed die ze heeft op ons pensioenstelsel.

De Tweede Kamer heeft hun mede-Kamerlid CDA’er Pieter Omtzigt benoemd tot pensioenrapporteur in Brussel. Dat is volgens de Tweede Kamer nodig omdat pensioenwetgeving die in Brussel in de maak is nadelige gevolgen heeft voor het pensioenstelsel in Nederland. Volgens die regels moeten pensioenfondsen zich als verzekeraars gaan gedragen. Dit zal een extra korting op de pensioenen kunnen inhouden omdat grotere buffers nodig zijn bij de pensioenfondsen. De strengere regels lijken vooral landen die het al goed voor elkaar hebben zoals Nederland in de wielen te rijden. In de strengste variant zullen de pensioenen in Nederland nog eens 10 procent gekort moeten worden. Dit zonder dat dit nodig is omdat we hier al strenge regels hebben. Daarnaast hebben wij meer flexibiliteit omdat niet alleen werknemers het pensioen opbouwen, maar dit samen doen met de werkgevers.

Pieter Omtzigt gaat in Brussel vooral zijn collega’s van andere parlementen binnen de EU overtuigen dat de regels van de Europese Commissie een onzalig zijn en dat ze over boord moeten. Samen met de andere parlementen zijn de regels tegen te houden. Overigens zijn niet alle regels uit het Europese pensioenplan negatief. Het wordt volgens die regels wel gemakkelijker om pensioen dat in het ene land is opgebouwd in het andere land te ontvangen.

Bron(nen):