CBS: Nederland is opnieuw behoorlijk gelukkig

Jaarlijks meet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het geluksgevoel onder Nederlanders. Uit de meest actuele cijfers komt naar voren dat Nederlanders een behoorlijk gelukkig volkje zijn: 88 procent van de volwassenen omschrijft zichzelf als gelukkig.

CBS voert het ‘geluksonderzoek’ sinds 2013 uit en wanneer wordt gekeken naar de opeenvolgende jaren, blijkt dat de mate van geluksgevoel maar weinig verandert. Verder constateert het CBS dat vooral de gezondheid een factor van betekenis is. Daarnaast speelt het wel of niet hebben van een partner een grote rol.

Bijna 90 procent gelukkig

Voor het onderzoek heeft het CBS 7.500 Nederlanders van 18 jaar en ouder op verschillende momenten in 2016 ondervraagd. Van deze ondervraagd is dus zoals gezegd 88 procent gelukkig -  een kleine 3 procent ziet zichzelf als zeer ongelukkig en 9 procent is gelukkig noch ongelukkig.

Geld maakt niet gelukkig

Mensen met een slechte gezondheid voelen zich ongelukkiger: 58 procent van hen zegt zich gelukkig te voelen, tegen 94 procent van de gezonde ondervraagden. Ook de relatie – en de kwaliteit daarvan – speelt een rol. Van de Nederlandse volwassenen met een partner voelt 92 procent zich gelukkig, van de alleenstaanden is dat 79 procent. Van de mensen die wel een relatie hebben, maar daar niet tevreden over zijn, zegt slechts 65 procent gelukkig te zijn. Verder blijkt dat geld niet gelukkig(er) maakt: ook mensen met een laag inkomen zijn vaak heel gelukkig – als relatie en gezondheid maar goed zijn.

Alleen en alleen

Als het gaat om het wel of niet hebben van een partner, is er nog een extra onderscheid: die tussen alleenstaanden vanwege overlijden en alleenstaanden vanwege scheiding. Van de weduwen en weduwnaars bestempelt 75 procent zichzelf als gelukkig, van de gescheiden mensen is dat 82 procent.

Friezen het gelukkigst

Ook opvallend is het geografische aspect: de Friezen zijn namelijk heel wat gelukkiger dan de bewoners van Zuid-Holland – 90,9 procent tegen 84,6 procent. Het verschil zit ‘m in de gezondheid: Friezen zijn, met ruim 80 procent, de gezondste Nederlanders terwijl Zuid-Holland daar een stuk lager scoort: 72,5 procent.

Internationale Dag van het Geluk: Nederland zesde

In 2012 stelde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de International Day of Happiness in – een dag die sindsdien jaarlijks op 20 maart wordt gevierd. Doel van deze dag is de bevordering van het besef dat geluk een streven van alle bij de VN aangesloten naties moeten zijn.

Uit het World Happiness Report van de VN, een rapport dat landen rangschikt op basis van het geluk van hun burgers, staat Nederland op de zesde plaats. Boven ons staan Finland, Zwitserland, IJsland, Denemarken en Noorwegen.

Breder onderzoek

De geluksmeting van het CBS maakt deel uit van het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn 2016, waarin het CBS ook een breder welzijn onder volwassenen onderzoekt. Daarin komen tevens zaken zoals vrijwilligerswerk aan de orde, en hoe Nederlanders denken over elkaar, en hoeveel angst ze hebben voor terreur.

Bron(nen):
Trefwoorden: