Daling sterfte zet door

Er is in Nederland iets vreemds aan de hand, er komen steeds meer ouderen en toch daalt het aantal sterfgevallen. Het CBS heeft daar wel een verklaring voor: milde winters en minder griepgevallen.

Het aantal sterfgevallen daalt sinds 2002, toen overleden er nog meer dan 10 duizend mensen meer dan nu. Traditioneel zijn er twee pieken in sterfte, bij extreme warmte en bij lage temperaturen, dit laatste vooral in combinatie met een griepgolf. De extreme warmte laat zich goed illustreren door de hittegolf van 2003 te nemen, er overleden toen 34 duizend mensen. In de afgelopen zomer kwamen slechts 22 duizend mensen te overlijden.

Koude winters zit er al een aantal jaren niet meer in en ook griep komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de laatste jaren verhoudingsgewijs minder vaak voor.

Naast de vergrijzing in het algemeen en de goede gezondheidszorg, helpt nu ook het zachte klimaat dat we een grotere kans hebben om ouder te worden.