De grootste ergernissen in de woonwijk

Oudere bewoners van woonwijken zien te hard rijden en hondenpoep als grootste bronnen van ergernis.

Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is een tweejaarlijks onderzoek naar leefbaarheid en overlast in woonwijken onder mensen van 15 jaar en ouder. Op het gebied van overlast wordt op deze manier in kaart gebracht welke zaken volgens inwoners prioriteit hebben om door de gemeente aangepakt te worden.

Over het algemeen is te hard rijden voor alle leeftijdscategorieën de grootste bron van ergernis, maar geen enkele groep vindt dit vervelender dan 45 tot 65-jarigen. Op de tweede plaats staat hondenpoep, waar 65-plussers zich meer aan storen dan andere leeftijdsgroepen. Niet veel lager volgen parkeerproblemen.

Vergeleken met het gemiddelde storen 65-plussers zich weinig aan andere buurtbewoners, drugsgebruik en -handel en hangjongeren.

Verschillen per gemeente

Toch zijn er per gemeente wel degelijk verschillen. Minder verstedelijkte gebieden en kleinere gemeenten – minder dan 70.000 inwoners – vertonen resultaten die overeenkomen met het landelijke gemiddelde.

In grote gemeenten en stedelijke gebieden zijn vormen rommel op straat en parkeerproblemen juist de grootste bronnen van ergernis volgens inwoners. De verantwoordelijke gemeente moet hier dan ook veel aandacht aan besteden, vinden zij.

Opvallende uitschieters zijn een aantal grote grensgemeenten, zoals Emmen, Enschede, Venlo en Roosendaal, waar veel mensen drugshandel en -gebruik – landelijk een middenmoot – als een van de grootste problemen beschouwen.

Bron(nen):